SIER JA: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) og hennes departement avviser klagen fra Oslo kommune   og godkjenner den private muslimske skolen «Fredsskolen». (Foto: Kyrre Lien/Scanpix)
SIER JA: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) og hennes departement avviser klagen fra Oslo kommune og godkjenner den private muslimske skolen «Fredsskolen». (Foto: Kyrre Lien/Scanpix)

Sier ja til muslimskole i Norge

En ny, muslimsk skole i Oslo har fått godkjenning av regjeringen til å starte opp fra høsten 2010.

Foreningen Fredsskolen fikk i fjor klarsignal fra Utdanningsdirektoratet til å starte den muslimske skolen i hovedstaden, men bystyret i Oslo ga et like klart nei til planene.

Kunnskapsdepartementet har avvist klagen fra Oslo kommune på Utdanningsdirektoratets vedtak om å godkjenne den private muslimske skolen med navn ”Fredsskolen”. Godkjenningen gjelder for opplæring av inntil 200 elever.

Eneste i Norge

Dersom skolen starter opp blir den landets eneste religiøse skole på muslimsk grunnlag.

Oslo kommunes klage på direktoratets godkjenning var ikke begrunnet, men behandlingen og klagen fra bystyret 22. juli baserte seg i hovedsak på integreringsmessige forhold.

Kunnskapsdepartementet har etter en samlet vurdering avslått klagen fra Oslo kommune.

Kan ikke forskjellsbehandle ulike religioner

Det vises til at privatskoleloven, som hjemler godkjenning av slike skoler på religiøst grunnlag, ikke skiller mellom hvilken religion de er tuftet på.

Et generelt skille på grunnlag av religion vil være diskriminerende og i strid med menneskerettighetene.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) mener det er viktig at religiøse skoler ikke motvirker integreringen av barn og familier.

– Jeg vil derfor gå gjennom om opprettelsen av private, religiøse skoler kan hindre integrering og hvordan integrering eventuelt kan vektlegges ved godkjenning av støtte til private, religiøse skoler, sier Halvorsen.

Per i dag er det 95 religiøse privatskoler i Norge, alle på kristent grunnlag.