Omskjæring
Omskjæring

Kjønnslemlestelse

– Ingen vil ha deg om du ikke er omskåret.

– Du skal ikke begjære en mann eller ha lyst på sex, derfor fjerner de hele klitoris på kvinnene, forteller Jane Lanoi fra Kenya.

Jane Lanoi bruker all sin tid på å bekjempe omskjæring av kvinner blant masaiene i Kenya. Over 90 % av masai-kvinnene gjennomgår fortsatt kjønnslemlestelse.

– Ingen vil ha deg hvis du ikke er omskåret, forteller Jane. De tror det lukter av deg og at du er skitten. Du får deg bare en mann om du er ren, forteller hun.

Samarbeid med lokalsamfunn

Minst tre millioner kvinner opplever å bli kjønnslemlestet hvert eneste år, også her i Norge. Et høyt tall, som både FN, organisasjoner og mange enkeltland har satt seg fore å få ned.

FN varsler at de vil fordoble bestrebelsene på å få en slutt på denne praksisen.

Framgangen man har sett de seneste årene, skyldes vesentlig at både familie og lokalsamfunn reagerer og krever forandring.

Innsatsen fra FNs barnefond, UNICEF, og FNs befolkningsfond, UNFPA, gjennom et kultursensitivt samarbeid med lokalsamfunn om «endringer innenfra», har gitt resultater.

Alvorlig overgrep

Kvinnelig kjønnslemlestelse betyr å delvis eller helt fjerne ytre kjønnsorganer av kulturelle eller ikke-medisinske årsaker.

Inngrepet forårsaker voldsomme smerter og resulterer ofte i langvarige blødninger, infeksjoner, ufruktbarhet og også død.

Der lokalsamfunn har engasjert seg mot slik praksis, har UNICEF og UNFPA kunnet registrere redusert bruk med opptil 65 prosent.

– Det er ikke lett å endre folks kultur. Det skjer gradvis, forteller Jane Lanoi.

Det er ingen religion som hevder at kvinner skal omskjæres, men det er mange som tror at det er en religiøs sak, sa Kjersti Fløgstad, generalsekretær i UNICEF, Norge.

Det handler om ære og kyskhet og alt dette her og kvinners atraktivitet på ekteskapsmarkedet. Utrolig diskriminerende praksis, sa Kjersti.

På tross av noe bedre tall, har mellom 120 og 140 millioner kvinner blitt offer for dette overgrepet. Og det med alvorlige konsekvenser for deres helse og en krenkelse av deres menneskerettigheter.

Må rømme hjemmefra

Barn må rømme hjemmefra for å slippe unna omskjæringen. Foreldrene til 10 år gamle Ercaskoena, mente det var på tide at datteren ble omskåret og fikk seg en mann.

– Jeg fryktet smertene ved ritualet og rømte hjemmefra forteller hun. Hvis jeg blir omskåret, vil jeg ikke få sjansen til å gå på skolen.

– Med flere nettverk, kampanjer og med flere som kjemper hardere med stort engasjement, så vet jeg at dette vil ta slutt, sier Jane Lanoi.

Se hele reportasjen fra Kenya her:

422186