Ingen har foreløpig vedkjent seg dette vraket. Foto: Ole Jonny Johansen, Amta/ANB
Ingen har foreløpig vedkjent seg dette vraket. Foto: Ole Jonny Johansen, Amta/ANB

Her blir bilvraket stående

Ingen tar ansvar - og politiet får ikke tak i eieren.

Akershus Amtstidende har fått flere henvendelser fra bilister som lurer på hvem som har ansvaret for å fjerne vraket.

Meldingen fra seksjonsleder i driftsavdelingen ved Statens vegvesen, Trond Holtvedt, er krystallklar:

– Det er den som overfor politiet begjærer bilen fjernet som må bære utgiftene det koster å få vekk vraket. Politiet må så i neste omgang sørge for å få vekk bilvraket, og deretter eventuelt kreve eier for utgiftene som er påløpt.

Vegvesenets ansvar?

– Har dere vurdert å få fjernet vraket?

– Nei, ikke så langt, sier Holtvedt.

Grunneier Arne Røed har foreløpig ingen planer om å fjerne bilvraket. Røed forteller at han har sittet askefast i Dubai, og at meldingen om den omtalte bilen er av relativt ny dato.

– Jeg har imidlertid hørt at det er Statens Vegvesens ansvar dersom bilen står nærmere veien enn tre meter. Jeg får ta meg en tur å måle, sier Røed.

Ikke stjålet

Røed har som andre forbipasserende sett at den svenskregistrerte bilen de siste dagene er blitt ramponert, og at kjøretøyet ganske sikkert er «vrakbart».

Politibetjent Sissel Schick ved Frogn lensmannskontor sier at politiet så langt ikke har klart å få kontakt med bilens eier.

– Vi jobber med saken, men så langt har vi ikke klart å finne ut hvem sitt ansvar det er å få fjernet vraket, sier Schick.

– Er bilen stjålet?

- Nei.

Du kan lese mer om bil og trafikk hos amta.no - klikk her