psykiskbarn (Foto: Colourbox)
psykiskbarn (Foto: Colourbox)

Når mamma eller pappa er psykisk syk

90 000 barn vokser opp med en forelder som er psykisk syk i perioder.

Det anslås at av de ca 40 000 voksne som til envher tid er innlagt til behandling for psykiske lidelser, er 15 000 barn berørt som pårørende.

Mellom 30 og 50 prosent av barn som vokser opp med en mor eller far med psykisk sykdom, utvikler selv depresjon før de er 19 år, hvis ikke tilltak settes inn, ifølge organisasjonen Voksne for barn.

Les også: Tvillinger fikk kreft, bare en ble frisk

Pappa var vår klippe

Brødrene David (20) og Adrian (22) Tollefsen har vokst opp med en mor som har slitt psykisk under hele deres oppvekst.

David var 5-6 år første gang moren ble innlagt på psykiatrisk avdeling, en episode han husker godt.

– Pappa, broren min og jeg kjørte mamma til sykehuset. Jeg husker alle detaljer på hvordan venterommet så ut. Jeg trodde mamma skulle i fengsel, forteller han.

Heldigvis kunne jeg spørre pappa om alt. Han forklarte at mamma ikke skulle i fengsel, forteller David Tollefsen.

Brødrene ble aldri fanget opp av systemet og har heller aldri fått tilbud om hjelp. De forteller selv at de har klart deg bra fordi de har et godt samhold i familien.

– Pappa var vår klippe og trygghetsanker. Uten han hadde det aldri gått bra med oss, forteller brødrene.

Usynlig gruppe

Selv om David og Adrian vet at nærmeste familie forsøkte å skjerme dem, ser de begge i ettertid at de savnet mer informasjon.

Psykologspesialist Line Stänicke ved Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk ved Nic Waals Institutt, forteller at det har skjedd mye i løpet av de siste 5-10 årene når det gjelder å synliggjøre denne gruppen.

- Barn og ungdom som pårørende var lenge en usynlig gruppe. Således er ikke historien til David og Adrian Tollefsen unik, sier Stänicke.

Nettprat

Når mamma eller pappa er psykisk syk? Psykolog Line Stänicke og brødrene Tollefsen svarte deg.
Les svarene fra nettpraten her!