HEDRET: Bjørn Ruud var en av krigsveteranene som mottok medalje for sin innsats under krigen. Han var sammen med andre politistudenter med russiske soldater og jaget tyske nazister ut av Finnmark i 1944. (Foto: TV 2)
HEDRET: Bjørn Ruud var en av krigsveteranene som mottok medalje for sin innsats under krigen. Han var sammen med andre politistudenter med russiske soldater og jaget tyske nazister ut av Finnmark i 1944. (Foto: TV 2)

Norske krigshelter fikk russiske medaljer

Russlands president Dmitrij Mededjev hedret 15 norske krigshelter med medaljer under en stemningsfull og høytidelig overrekkelse mandag ettermiddag.

Presidenten kalte det en jubileumsmedalje til minne om fikk medaljen til minne om felles norsk-russisk innsats mot nazistene under andre verdenskrig. Rørt president - Det er et følsomt øyeblikk å stå her og minnes begivenhetene for 65 år siden, men det er et viktig minne vi gjør for framtidige generasjoner, sa Dmitrij Mededjev. Han talte til krigsveteranene med både kong Harald og dronning Sonja til stede. I sin tale trakk Mededjev frem betydningen av å gjøre