autisme (Foto: TV 2)
autisme (Foto: TV 2)

Tjuedobling av autismediagnoser de siste 15 årene

På femten år er det en tjuedobling av personer som får diagnosen autismespekterforstyrrelser.

Stadig flere barn har det fagfolk kaller autismespekterforstyrrelser. Synnøve Schjølberg er en av Norges fremste forskere på autisme. Nå leder hun Folkehelseinstituttets avdeling for språk og læring. Vanskelig å få kontakt Symptomer på autisme er at barn er lite interessert i andre barn - og vanskelig å få kontakt med. Mange har språkvansker og repeterende atferd. Få har utbytte av et vanlig læringsmiljø. Les mer om autismespekterforstyrrelser her: