Bildet er tatt 30 mars med et kamera som ser ultrafiolett lys. Kunstige farger er lagt på og viser gass med ulike temperaturer. Røde farger er gass med temperatur rundt 60,000 grader kelvin, mens blått og grønt viser temperatur over 1 million grader.  (Foto: NASA / SDO)
Bildet er tatt 30 mars med et kamera som ser ultrafiolett lys. Kunstige farger er lagt på og viser gass med ulike temperaturer. Røde farger er gass med temperatur rundt 60,000 grader kelvin, mens blått og grønt viser temperatur over 1 million grader. (Foto: NASA / SDO)

Fantastiske bilder av Solen

Så flotte bilder av Solen har du aldri sett før. «Fotografen» er en helt ny satellitt.

Slik ser SDO ut. (Foto: NASA)
Slik ser SDO ut. (Foto: NASA)
Bildet over er tatt av Solar Dynamics Observatory, SDO.

Satellitten ble skutt opp 11. februar, og NASA har siden finsiktet og justert instrumentene.

Superoppløsning

Men nå er det nye solobservatoriet i drift.

SDO har tatt bilde av en utblåsning på Solen med høy oppløsning. (Foto: NASA / SDO)
SDO har tatt bilde av en utblåsning på Solen med høy oppløsning. (Foto: NASA / SDO)

– Bildene viser detaljer vi aldri har sett før, sier Pål Brekke ved Norsk Romsenter entusiastisk.

– Den overvåker hele Solen kontinuerlig med super-høy oppløsning.

Som Hubble

SDO kan bli solforskernes svar på Hubble-teleskopet.

Det har gitt astronomene mulighet til å studere rommet i detalj, og oss andre flotte bilder å glede oss over.

Les mer: Her er «nye» Hubbles første bilder

Bildet er tatt 30 mars med et kamera som ser ultrafiolett lys. Kunstige farger er lagt på og viser gass med ulike temperaturer. Røde farger er gass med temperatur rundt 60,000 grader kelvin, mens blått og grønt viser temperatur over 1 million grader.  (Foto: NASA / SDO)
Bildet er tatt 30 mars med et kamera som ser ultrafiolett lys. Kunstige farger er lagt på og viser gass med ulike temperaturer. Røde farger er gass med temperatur rundt 60,000 grader kelvin, mens blått og grønt viser temperatur over 1 million grader. (Foto: NASA / SDO)
Utblåsningen er fotografert med fantastisk oppløsning. (Foto: NASA / SDO)
Utblåsningen er fotografert med fantastisk oppløsning. (Foto: NASA / SDO)
Solflekker (Foto: NASA / SDO)
Solflekker (Foto: NASA / SDO)
Her har SDO tatt et doppler bilde av en solflekk. De sorte bildepunktene beveger seg mot satellitten, de hvite bort fra. (Foto: SDO / NASA)
Her har SDO tatt et doppler bilde av en solflekk. De sorte bildepunktene beveger seg mot satellitten, de hvite bort fra. (Foto: SDO / NASA)
sdo5 680 (Foto: NASA / SDO)
sdo5 680 (Foto: NASA / SDO)
sdo4 680 (Foto: NASA / SDO)
sdo4 680 (Foto: NASA / SDO)