Katolske kirke
Katolske kirke

Ny anmeldelse av sexovergrep i den katolske kirken

Den katolske kirken i Norge har fått meldinger om elleve overgrep som skal være begått av ansatte i kirken.

Ett av ofrene har varslet at det vil gå til politiet med sin sak. Langt tilbake i tid Klokken ti tirsdag formiddag møttes fagetisk råd i Oslo katolske bispedømme for å gå gjennom sakene, som har kommet inn de siste to ukene. - Det er til dels meget gamle saker. De som angivelig skal ha begått overgrepene er død eller ute av landet, sier Rønnaug Aaberg Andresen, som er leder av rådet til TV 2. Flere av sakene stammer fra 50- og 60-tallet. Men ett av