ASKOPROBLEMER: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (t.v.) og Helse  og omsorgsminister Anne Grete Strøm Erichsen orienterer om situasjonen etter vulkanutbruddet på Island. (Foto: Cornelius Poppe/Scanpix)
ASKOPROBLEMER: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (t.v.) og Helse og omsorgsminister Anne Grete Strøm Erichsen orienterer om situasjonen etter vulkanutbruddet på Island. (Foto: Cornelius Poppe/Scanpix)

– Sikkerhet for liv og helse kommer først

Det sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på pressekonferansen fredag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Deler av luftrommet over Norge er igjen åpnet, men fortsatt er mesteparten av flytrafikken lammet.

– Værnes må stenge

– Status per nå er at vi har begrenset trafikk fra Værnes til Stokmarknes. Det er åpnet for trafikk med Widerøe og da spesielt med ambulansetjenesten, sier Sverre Quale, konsernsjef i Avinor.

– Men vi har nettopp fått bekreftet at det går som vi trodde vi må stenge Værnes innen et par timer. Dette på grunn av at denne grensen trekker seg nordover, så det luftrommet som nå er åpent, blir trolig stengt, sier Quale.

Den gode nyheten på kort sikt er at større deler av Troms kan bli åpnet.

– Dette er foreløpige prognoser, så vi må få det bekreftet og deretter ta en avgjørelse i løpet av kvelden og natta hvorvidt det blir mulig å fly lenger nord i løpet av lørdagen, fortsetter han.

Ekstra ambulanser til Nord-Norge

– Det er en helt ufarlig situasjon for de aller fleste av oss, men for de skal til behandling og de som bli akutt syke kan det få store konsekvenser, og i verste fall kan det føre til konsekvenser for liv og helse, sier helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen.

Det er hovedsakelig de som bor i distriktene med lengst vei til sykehus, kystområder og fjellregioner og ikke minst i Nord-Norge, som kan få problemer.

– Helse Nord har meldt inn behov for fire ekstra ambulanser. De andre helseforetakene har ikke meldt om ekstra behov enda, sier hun. Derfor sendes fire ekstra ambulanser til Helse Nord fra Helse Sør-Øst - i tillegg til en ambulanse med mannskap fra Helse-Midt-Norge.

I Finmark har man for eksempel per nå 30 biler og tre båter, men disse vil altså bli forsterket.

Ambulansefly

– Deler av luftrommet er åpent enn så lenge, hvilket betyr at man også kan fly ambulansefly. Dette blir håndtert i de aktuelle områdene og i tråd med de prinsippene som gjelder, sier Strøm Erichsen.

– Det er de regionale helseforetakene som selv har ansvar for å informere primærhelsetjenesten i sitt distrikt om situasjonen. Blant annet om det finnes luker for flygninger, fortsetter hun.

Helsetjenestene har generelt god akuttberedskap hevder helseministeren. I statsråd fredag ble det fattet vedtak om at fullmaktene i lov om helsemessig beredskap skal komme til anvendelse og gjelde for 14 dager.

– Det betyr at departementet har fullmakt til for eksempel å beordre personell og rekvirere materiell. Dette gjøres for å være føre var, for å være i beredskap, sier helseministeren.

Informasjon til folk

– Regjeringens kriseberedskap ble iverksatt i går og er i arbeid. Vi har etablert en faktaside på regjeringen.no, som blir løpende oppdatert, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Sjekk informasjon på regjeringens nettsider her.

I tillegg vil pressen bli oppdatert via pressekonferanser lørdag og søndag klokka 14, hvor både Avinor, Luftfartstilsynet og Helsedirektoratet vil være representert.

Helsedirektoratet holder jevnlige møter med de ulike helseforetakene og har løpende kontakt med Forsvaret hva angår tilgjengelig materiell og mannskap.

Informasjon legges fortløpende ut på regjeringens nettsider.

– Lav risiko for helseskade i luften

Folkehelseinstituttet og Norsk institutt for luftforskning vurderer løpende tiltak i forhold til luftforurensingen. Helserisikoen i Norge vurderes som liten.

– Det er relativt lav risiko for helseskade i luften og vi forventer ikke at det blir et stort problem i de nærmeste dagene. Men vi følger situasjonen nøye, og dersom problemet oppstår vil dette først og fremst gjelde dem som har hjerte- og lungesykdommer, bekrefter Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

Over store deler av landet har det vært mulig å kjenne svovellukt.

– Det er noe nedfall av partikler, men disse er så store at det er ikke fare for at disse vil trenge ned i lunger og luftveier og forårsake skade. Det er registrert lukt som folk beskriver som svovel. Dette er svovelforbindelser som lukter i så lave konsentrasjoner at vi ikke har grunn til å tro at det gir helsemessige problemer, forklarer Per E. Schwarze, avdelingsoverlege ved Folkehelseinstituttet.

Råd til fødeklare kvinner

Helsepersonell over hele landet stiller villig opp for å styrke beredskapen i den spesielle situasjonen landet befinner seg i.

– Vi har aldri hatt bedre beredskap på bakken enn vi har i dag, sier Guldvog.

Det er på det nåværende tidspunkt ikke rapportert inn livstruende situasjoner som man ikke har kunnet håndtere. Guldvog oppfordret spesielt fødende i de nordlige fylkene om å gjøre forberedelser og ta kontakt med fødeavdelingen lokalt.

– De som befinner seg langt fra sykehusene hvor de har tenkt å føde, bør ta kontakt med sin fødeinstitusjon og inngå avtaler om hvordan de skal gjøre det. Spesielt dersom det er under to uker til termin, sier han.

I Helse Nord utarbeides det nå planer for å få oversikt over alle fødeklare, slik at man får gitt informasjon til hver enkelt.

Prognoser fremover

Med på pressekonferansen var meteorolog Anton Eliassen fra Meteorologisk institutt. Han kunne fortelle at det vil være forholdsvis lite røyk over Norge søndag.

– Natt til tirsdag treffer mest sannsynlig askeskyen Gardermoen, sier han.

Sjekk Meteorologisk institutts beregninger for perioden 16.-20. april her.

Det blir opp til Luftfartstilsynet å avgjøre hvorvidt luftrommet skal åpnes i enkelte området.