KonKraft vil ha utredning av Lofoten og Vesterålen

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen må utredes før det blir tatt beslutning om olje- og gassvirksomhet, heter det i en uttalelse fra KonKraft, der blant andre LO er med.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samarbeidsforumet KonKraft, som har Oljeindustriens landsforening (OLF), Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen (LO) bak seg, mener at en konsekvensutredning er nødvendig for å kunne ta en beslutning som ivaretar hensyn til samfunn, miljø og næringsinteresser.

– Så viktige beslutninger må bygges på kunnskap. Det sikres gjennom konsekvensutredninger, slik petroleumsloven krever. Konsekvensutredninger vil sikre at alle viktige avveininger blir gjort, og at lokalbefolkningen og andre berørte parter blir hørt, heter det i uttalelsen fra KonKraft.

Organisasjonene bak KonKraft ønsker med uttalelsen å rette oppmerksomheten mot lav aktivitet i utsatte deler av leverandørindustrien. KonKraft er opptatt av å hindre at arbeidsplasser forsvinner i flere lokalsamfunn.

– Petroleumsnæringen har stor betydning for Norge, både i form av inntekter og arbeidsplasser. Inntektene og måten oljeformuen har vært forvaltet på, har blant annet gjort oss i bedre stand til å møte utfordringene fra den internasjonale finanskrisen enn mange andre land. Vi må fortsette å forvalte olje- og gassressursene til det beste for samfunnet, opplyser KonKraft. (©NTB)