OSLO  20100409.
Biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme inviterte pressen fredag i forbindelse med det hemmelig arkivet om overgrep begått av kirkens betrodde menn.

Foto: Heiko Junge / Scanpix (Foto: Junge, Heiko/Scanpix)
OSLO 20100409. Biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme inviterte pressen fredag i forbindelse med det hemmelig arkivet om overgrep begått av kirkens betrodde menn. Foto: Heiko Junge / Scanpix (Foto: Junge, Heiko/Scanpix)

Flere nye overgrepsmeldinger til Den katolske kirken

Den katolske kirkes fagetiske råd har åtte saker til behandling i sitt første møte etter Müller-avsløringen.

Den siste ble meldt inn mandag kveld.

En til to av sakene gjelder konkrete beskyldninger om overgrep, ifølge rådsleder Rønnaug Andresen. De andre sakene er basert på bekymringsmeldinger som er kommet inn den siste uka.

– Disse er mer vage, og de fleste gjelder saker som er langt tilbake i tid, sier hun til NTB.

Gamle saker

Ifølge Adressa.no er en av sakene helt fra 1946. Den yngste saken er fra 1977.

– Vi går inn i alle sakene. I noen av sakene er de antatte gjerningsmennene avdød. Men uansett sitter ofrene tilbake, og vi vil tilby hjelp og rådgivning videre, sier biskop Bernt Eidsvig til avisa.

Avviser ikke politianmeldelse

Etikkrådets leder Rønnaug Andresen sier det allerede er berammet flere møter for å behandle de mye omtalte sakene. På spørsmål om det er aktuelt med politianmeldelse, slik Vatikanet også har åpnet for, vil hun ikke avvise det.

– Hvis man har sett vår beredskapsplan, står det også noe om dette der, sier Andresen. (©NTB)