bened111 (Foto: OSSERVATORE ROMANO/REUTERS)
bened111 (Foto: OSSERVATORE ROMANO/REUTERS)
Faithful gather near big screens in Saint Peter's Square at the Vatican to listen to the broadcast, as Pope Benedict XVI delivers his Sunday Angelus prayer from his residence of Castelgandolfo, south of Rome, April 11, 2010.    REUTERS/Max Rossi  (VATICAN   Tags: RELIGION) (Foto: MAX ROSSI/REUTERS)
Faithful gather near big screens in Saint Peter's Square at the Vatican to listen to the broadcast, as Pope Benedict XVI delivers his Sunday Angelus prayer from his residence of Castelgandolfo, south of Rome, April 11, 2010. REUTERS/Max Rossi (VATICAN Tags: RELIGION) (Foto: MAX ROSSI/REUTERS)

Vatikanet: – Overgrepsmistenkte må anmeldes

Prester som er mistenkt for seksuelle overgrep mot barn, må meldes til politiet, understreker Vatikanet.

Mandag la Vatikanet fram nye retningslinjer for hvordan den katolske kirken skal håndtere pedofilisaker. Her understrekes det blant annet at sivil lovgivning alltid skal følges når det gjelder varsling av straffbare handlinger. Flere ledere i den katolske kirke har henvist til taushetsplikten for skriftemål når de har latt være å gå videre med avsløringer av seksuelle overgrep begått av katolske prester. Paven kan gripe direkte inn De nye retningsl