Biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme. (Foto: Scanpix)
Biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme. (Foto: Scanpix)

Biskopen: – Prestelivet kan tiltrekke pedofile

Biskop Eidsvig vet nå om sju overgrepssaker i Norge hvor katolske prester har utnyttet mindreårige.

På dagens pressekonferanse sa biskopen for Trondheim og Oslo, Bernt Eidsvig, at han vil ta kontakt med statsadvokatembetet og orientere om det arkivet han har over overgrepssaker som han kjenner til.

Eidsvig utelukker imidlertid å gi innsyn i arkivet, han ønsker kun å rådføre seg med statsadvokaten om hva de bør foreta seg videre.

Les mer og se video fra pressekonferansen.

Har nå sju overgrepssaker mot mindreårige i Norge

Biskopen sa under pressekonferansen at han kjente til fire saker fra før i tillegg til saken som omhandler eksbiskop Müller.

De siste dagene har han så blitt kjent med to nye overgrepssaker som omhandler katolske presters overgrep mot mindreårige i Norge.

– Jeg er gjort kjent med to nye saker; En på det interne forums premisser, den annen gir jeg det fagetiske råd, sa biskopen på pressekonferansen.

– I begge disse sakene synes forholdene å ligge et par tiår tilbake i tid, sa han videre.

Utelukker ikke at Müller står bak flere overgrep

Biskopen gjentok at kirken ikke varsler politiet om saker de har blitt kjent med i fortrolige samtaler, skriftemål. Det er likevel ingen tvil om at den katolske kirken er satt under et enormt press, mengden med tips har vært stor siden overgrepssaken mot eksbiskopen fra Trondheim, Georg Müller, ble kjent.

Biskopen utelukker da heller ikke at Georg Müller kan stå bak flere overgrep.

– Det er en mulighet, men jeg vet ikke mer enn dere om det, sa Eidsvig.

Vil dere gjøre noe for å undersøke det?

– Jeg tror denne saken nå er havnet hos politiet og hvis politiet ønsker å gjøre noe så tror jeg de gjør det med større dyktighet enn meg.

Kan Müller knyttes til disse to nye sakene, eller vil du utelukke det?

– Nei, dette er i Oslo katolske bispedømme. Müller hadde Trondheim, sa Eidsvik på pressekonferansen.

Les også: Biskop Eidsvig er varslet om flere overgrep

– Prestelivet kan tiltrekke pedofile

Kritiske røster har hevdet at prestenes sølibat er med på å medvirke til at prester gjør overgrep mot mindreårige. Biskopen stilte seg kritisk til dette, men medgir at prestelivet kan tiltrekke seg pedofile.

– Jeg er ganske sikker på at livet som prest kan tiltrekke enkelte pedofile fordi i alt menighetsarbeide har man tilgang til barn og ungdom, sa Eidsvig.

– Det er klart at en person som vil oppleve den type form for fristelser ikke bør ordineres til prest, la han til.

Les også: – Den katolske kirken bør avvikle sølibatet