OVERGREP: Biskop Bernt Eidsvig i den katolske kirke holdt fredag pressekonferanse i forbindelse med overgrep i den katolske kirken i Norge. (Foto: Heiko Junge/Scanpix)
OVERGREP: Biskop Bernt Eidsvig i den katolske kirke holdt fredag pressekonferanse i forbindelse med overgrep i den katolske kirken i Norge. (Foto: Heiko Junge/Scanpix)

Biskop Eidsvig: – Jeg føler meg shaken and stirred

Biskopen erkjenner to nye forhold mot mindreårige og han utelukker ikke at eksbiskop Müller står bak flere overgrep.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Før pressekonferansen kom i gang ville biskopen for Trondheim og Oslo, Bernt Eidsvig, gjerne si noe om hvordan han føler seg akkurat nå.

– Det var noen spurte hvordan formen var på vei hit. Og med unnskyldning til Ian Flemming vil jeg si: «shaken and stirred», sier biskopen.

Prester er ikke forpliktet til å melde noe

– Jeg har gjort så godt jeg har kunnet siden Adresseavisen brakte den triste nyhet om biskop Müller mandag denne uke.

– Det spørsmål som har vært hyppigst stilt er hvorfor vi ikke har rapportert til politiet. Etter norsk lov er en prest ikke forpliktet å rapportere noe han erfarer i det interne forum (skriftemål og sjelesørgeriske samtaler).

– Den katolske kirkerett forbyr en prest dette; å røpe en skriftemålshemmelighet er en av de alvorligste synder en prest kan begå, og det er bare Den hellige stol som kan gi absolusjon dersom dette skjer.

– Så vidt jeg vet, har ingen prest i Norge av noe kirkesamfunn rapportert det interne forum til politi- eller påtalemyndigheten.

Er kjent med to nye saker

– Jeg kommer til å gjøre statsadvokatembetet kjent med at jeg har et arkiv, og høre hva de mener om det. Det er ikke tale om å gi innsyn.

– Jeg er gjort kjent med to nye saker; En på det interne forums premisser, den annen gir jeg det fagetiske råd. Begge disse sakene synes forholdene å ligge et par tiår tilbake i tid.

Onsdag ble det kjent at den tidligere katolske biskopen i Trondheim, Georg Müller, har tilstått seksuelt misbruk av en mindreårig altergutt.

Saken er den første overgrepssaken som kan knyttes til den katolske kirken her i landet.

Se opptak av pressekonferansen i videovinduet øverst.

– Offeret er sveket av en av Kirkens menn

– Om offeret i denne saken vil jeg si at han er godt voksen, intelligent og i stand til å gjøre rede for seg når han ønsker det.

– Han har snakket til oss på den forutsetning at det interne forum respekteres. Han har opplevd å bli sveket av en av Kirkens menn.

Vil ikke politianmelde de nye forholdene

De to nye forholdene som er blitt gjort kjent for deg. Kan det være aktuelt å politianmelde disse forholdene?

– Det tror jeg ikke, men det får du spørre det fagetiske råd om.

Utelukker ikke at Müller står bak flere overgrep

Er det grunn til å tro at Müller står bak flere overgrep?

– Det er en mulighet, men jeg vet ikke mer enn dere om det.

Vil dere gjøre noe for å undersøke det?

– Jeg tror denne saken nå er havnet hos politiet og hvis politiet ønsker å gjøre noe så tror jeg de gjør det med større dyktighet enn meg.

Kan Müller knyttes til disse to nye sakene, eller vil du utelukke det?

– Nei, dette er i Oslo katolske bispedømme. Müller hadde Trondheim.

Alt dreier seg om mindreårige

De to nye sakene, dreier det seg om overgrep mot mindreårige?

– Alt det jeg snakker om er nå overgrep mot mindreårige. Andre saker holder jeg utenfor inntil dere tar det opp.

Kan skrifte forbrytelser uten å bli rapportert

Er det slik at alle skriftemål skal holdes hemmelige, også når noe kriminelt er i ferd med å skje?

– Dette er et vanskelig spørsmål. Det er klart at det kan ha sine svært alvorlige sider å bli sittende med skriftemålshemmeligheten. På den annen side så ville ingen komme og påvirkningsmulighetene ville bli borte hvis vi rapporterte skriftemål til politiet.

– Siden norsk lov også respekterer denne retten, så havner ikke vi i et dilemma.

Pedofil av å leve i sølibat?

Hva mener du om at det spekuleres i at ordningen med sølibatet kan være medvirkende til at slike overgrep skjer?

– Jeg har aldri hørt om noen som har blitt pedofil av å leve i sølibat. Det tror jeg ville overraske psykologene.

– Det er gode sider ved sølibatet og det er, for oss som er prester, vanskelige sider ved sølibatet. Jeg står fast ved mitt eget valg.

– Debatten om sølibatet er omfattende og den kommer til å fortsette.

Vil be om råd fra statsadvokaten

Med alle forholdene som nå er avdekket, hva kommer du til å gjøre?

– Jeg kommer til å gå til statsadvokatembedet og be om råd, men jeg utelukker i utgangspunktet at det hemmelige arkiv blir tilgjengelig for andre.

– Prestelivet kan tiltrekke pedofile

Er din antagelse om at sølibatet ikke leder til pedofili basert på andre ting enn følelser?

– Nei, jeg er ganske sikker på at livet som prest kan tiltrekke enkelte pedofile fordi i alt meninghetsarbeide har man tilgang til barn og ungdom.

– Idrettsorganisasjoner, speiderbevegelsen og andre kirker har også det problemet å forsøke å holde dem som ikke skal komme i kontakt med barn og ungdom borte.

– Det er klart at en person som vil oppleve den type form for fristelser ikke bør ordineres til prest.

– Problemet med alle disse sakene er at de er underrapprtert i alle institusjoner og kirker, derfor er konklusjonene vi kan trekke om dem usikre.

Flere har meldt seg

Etter avsløringen av overgrepssaken i Trondheim onsdag har flere ofre meldt seg.

– Min sekretær har fortalt meg at flere nye saker er varslet i løpet av torsdagen. Det gjelder overgrep og utilbørlig oppførsel i forhold til sølibatet. Jeg har ikke hatt mulighet til å sette meg inn i sakene, sa Eidsvig torsdag.

I Europa har pedofiliskandalen vokst de siste ukene med stadig flere tilfeller av seksuelt misbruk og vold utført av katolske prester.