UTENLANDSKE STYRKER: En norsk soldat holder utkikk fra et pansret militærkjøretøy som eskorterer en militær kolonne til en framskutt operasjonsbase i Faryab provinsen i Nord Afghanistan. (Foto: Lars Magne Hovtun / FORSVARET/Scanpix)
UTENLANDSKE STYRKER: En norsk soldat holder utkikk fra et pansret militærkjøretøy som eskorterer en militær kolonne til en framskutt operasjonsbase i Faryab provinsen i Nord Afghanistan. (Foto: Lars Magne Hovtun / FORSVARET/Scanpix)

Økte utgifter til styrker i utlandet

Forsvarets merutgifter til norske styrker i utlandet økte med 59 prosent fra 2005 til 2008, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av de ulike budsjettpostene i Forsvaret var det merutgiftene knyttet til de norske styrkene i utlandet som økte mest. Disse utgiftene utgjorde i 2008 i overkant av fem prosent av Forsvarets totale utgifter.

Forsvarets kostnader til lønn samt varer og tjenester holdt seg relativt stabile fra 2005 til 2008, mens investeringene økte med 26 prosent i den samme perioden.

Bemanningen i Forsvaret varierte en del i løpet av perioden. Fra november 2005 til november 2008 økte antallet årsverk med nesten 1000, til 16.500 årsverk.

Noen av indikatorene viser at Forsvarets aktivitetsnivå økte fra 2005 til 2006 for så å bli redusert fra 2006 til 2008. (©NTB)