PFU_kort copy
PFU_kort copy

Kritikk fra PFU

Pressens faglige utvalg mener TV 2 hjelper deg har opptrådt kritikkverdig.

HTS BeSafe har klaget inn TV 2 hjelper deg til Pressens faglige utvalg i forbindelse med TV-innslaget av vår test av barneseter den 22.10.2009.

PFU mener TV 2 hjelper deg har opptrådt kritikkverdig og skriver følgende:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener ”TV 2 hjelper deg” opptrådte kritikkverdig i sin presentasjon av resultater fra en test av bilbarneseter. Etter klage fra produsenten HTS BeSafe er PFU enig i at innslaget kunne skape uklarhet om kriteriene som lå til grunn for totalbedømmelsen av hvert enkelt barnesete. Dette siden produktenes bruksområder ikke var direkte sammenlignbare. Etter utvalgets mening burde TV 2 i etterkant ha brakt en presisering som ytterligere klargjorde testens omfang og produktrangering.»

Les hele kritikken her. (ekstern lenke)