– Har aldri blitt tatt mer villaks i norske elver

Fangststatistikk som går tilbake til 1876 viser at det aldri har blitt tatt mer laks i norske elver enn i 2008.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Myndigheter og sportsfiskere mener at villaksen er i ferd med å dø ut, men fiskere som driver med tradisjonelle redskaper i sjø og elv har en helt annen oppfatning, kommer det fram i NRKs program Brennpunkt.

NRK viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som slår fast at det hvert år de siste ti årene har blitt fisket cirka 1.000 tonn med villaks i Norge. Mange av de beste lakseelvene har hatt store fangster de siste årene, og det er rekordfangst i mange elver som for 15-20 år siden var fisketomme.

Direktoratet for naturforvaltning mener på sin side at laksen er i fare for å bli utryddet. Direktoratet viser til den samme fangststatistikken fra SSB. Tallene viser at laksefisket hadde en fangsttopp fra midten av 1960-tallet til midten av 1980-tallet. Fangstene minket dramatisk fra slutten av 1980-tallet som en følge av restriksjonene. For sjøfisket førte dette til et stort fall i fangstmengden.

Rundt 1960-tallet ble det på det meste fisket totalt over 2.000 tonn laks. Ved årtusenskiftet var fangsten på rundt 1.000 tonn.

SSB-tallene viser at norske lakseelver har den sterkeste gytebestanden på over 100 år. I elvene blir det nå fisket dobbelt så mye som på 1960-tallet. (©NTB)