- Samhandlingsreformen holder ikke mål

Flere av argumentene for samhandlingsreformen for helsesektoren, holder ikke mål, går det fram av en rapport fra Høgskolen i Hedmark.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge rapporten vil reformen slik den er foreslått av regjeringen, føre til økte utgifter til helsetjenester på kort sikt, mer marked i helsesektoren og nedlegging av lokalsykehus.

Rapporten hevder at påstanden om at norske helseutgifter er høyere enn i sammenlignbare land, er grovt misvisende. Konklusjonen er at Norges utgiftsnivå til helsetjenester er moderat sammenlignet med land som har samme inntektsnivå som Norge.

Rapporten, som professorene i forvaltningsøkonomi Bjarne Jensen og Stein Østre har hovedansvaret for, er kommet i stand etter initiativ fra Kommunenes Interesseforening for lokalsykehus (KIL).

KIL er sterkt kritisk til samhandlingsreformen for helsevesenet som Stortinget behandler. Ett av argumentene for denne reformen er at tiltakene den foreslår vil spare helsevesenet for milliardbeløp.