Per Sverre Opedal og Christina Rødstøl (Foto: TV 2/Privat)
Per Sverre Opedal og Christina Rødstøl (Foto: TV 2/Privat)

Hæren tar fullt ansvar for dødsulykken

Men Generalinspektør for Hæren, Per Sverre Opedal, vil ikke straffe enkeltpersoner etter tapet av Christina Rødstøl.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den norske hæren får en bot på ti millioner kroner etter dødsulykken der 19-åringen fra Ski omkom under trening i Rena leir i fjor.

Generalinspektør for Hæren, Per Sverre Opedal, tar det fulle ansvaret for den tragiske ulykken.

– Dette er en tragisk ulykke som Hæren beklager på det sterkeste, sier generalinspektøren.

– Jeg er opptatt av å fremheve at alle involverte i denne hendelsen deltok i realistisk trening, der jeg som sjef for Hæren har ansvaret for at disse har det nødvendige grunnlag og forutsetning for å mestre en slik trening, sier Opedal til TV 2.

Manglende opplæring

SØRGET: Medsoldater i minnestudn kort tid etter dødsulykken. (Foto: Malin V. Waaler - Hærens informasjonsavdeling )
SØRGET: Medsoldater i minnestudn kort tid etter dødsulykken. (Foto: Malin V. Waaler - Hærens informasjonsavdeling )
19-åringen fra Ski i Akershus ble påkjørt av en pansret personvogn av typen M113.

Dette er den mest brukte panservognen i det norske forsvaret.

– Vi har lagt til grunn at ulykken skyldtes manglende opplæring, oppfølging og kontroll ved at Forsvaret har latt det innarbeide seg en praksis ved Ingeniørbataljonen Pansret ingeniørkompani for bruk av pansret personellkjøretøy, M113, som ikke er slik den er beskrevet for andre tropparter i Hæren, forteller politiadvokat Helge A Eidsvaag om bakgrunnen for straffen.

Generalinspektøren støtter opp om beskrivelsen fra politiet.

– Forsvaret er av politiet idømt en foretaksstraff der det vises til manglende opplæring, oppfølging og kontroll. Det har ført til en praksis der det har blitt benyttet en drill der personellet på vognen har tatt plass i blindsonen bak et pansret kjøretøy.

Nye rutiner

Hæren understreker at de etter ulykken har iverksatt en rekke tiltak for å unngå lignende ulykker i framtiden:

* Drillen som ble benyttet under øvelsen er ikke lenger tillatt.

* Innskjerping av sikkerhetsregler for øvelser med pansrede personellkjøretøy og personell.

* Forbud mot unødig opphold i vognens blindsoner.

* Krav til bedre kommunikasjon mellom personell på vogn og personell på bakken.

* Arbeid med utvikling av nye reglementer er startet.

* Kritisk gjennomgang av vognkommandøropplæring.

* Utredning av muligheter for montering av ryggekamera på pansrede kjøretøy.

– En slik ulykke gjør et dypt inntrykk på de som har vært involvert, spesielt i Ingeniørbataljonen, men det berører også alle andre i Hæren, sier Opedal.

Ingen straff til vognfører

Politiet har ikke funnet grunnlag for å straffe vognfører eller vognkommandør.

– Ved utlasting av personell fra M-113 hadde Ingeniørbataljonen tilpasset en drill hvor personell tok plassering i blindsonen bak kjøretøyet. Personellet var ikke mulig å se for vognkommandør eller vognfører, sier Eidsvaag.

Forsvaret vil heller ikke gi enkeltpersoner disiplinære reaksjoner.

Pårørende til Christina Rødstøl synes det er uforståelig at ingen enkeltpersoner stilles til ansvar for hendelsen.

Les mer: Familien til Christina forstår ikke at ingen straffes

Flere bøter

Forsvaret fikk i 2005 en bot på fem millioner kroner etter en dødsulykke i 2003 i Rødsmoen øvingsfelt.

I 2007 ble de ilagt et forelegg på én million kroner grunnet manglende kontroll og innarbeidet instruksbrudd etter at en soldat fikk omfattende personskader etter skyting med maskingevær på Terningmoen.

minnestund460 (Foto: Malin V. Waaler   Hærens informasjonsavdeling )
minnestund460 (Foto: Malin V. Waaler Hærens informasjonsavdeling )
minnegudstjeneste3 (Foto: Malin V. Waaler   Hærens informasjonsavdeling )
minnegudstjeneste3 (Foto: Malin V. Waaler Hærens informasjonsavdeling )
SØRGET: Medsoldater i minnestudn kort tid etter dødsulykken. (Foto: Malin V. Waaler   Hærens informasjonsavdeling )
SØRGET: Medsoldater i minnestudn kort tid etter dødsulykken. (Foto: Malin V. Waaler Hærens informasjonsavdeling )
minnestund3460 (Foto: Malin V. Waaler   Hærens informasjonsavdeling )
minnestund3460 (Foto: Malin V. Waaler Hærens informasjonsavdeling )
minnegudstjeneste1 (Foto: Malin V. Waaler   Hærens informasjonsavdeling )
minnegudstjeneste1 (Foto: Malin V. Waaler Hærens informasjonsavdeling )