TAPTE SPAREPENGENE: Da sønnen ble alvorlig syk, ville Knut Røthe jobbe mindre. Han ble rådet til å sette sparepengene i et fond, for å få økonomi til å ta seg av sønnen. Men det gikk helt galt. (Foto: Asbjørn Leirvåg / TV 2/)
TAPTE SPAREPENGENE: Da sønnen ble alvorlig syk, ville Knut Røthe jobbe mindre. Han ble rådet til å sette sparepengene i et fond, for å få økonomi til å ta seg av sønnen. Men det gikk helt galt. (Foto: Asbjørn Leirvåg / TV 2/)

Tapte sparepengene på dårlig rådgiving

Da sønnen ble alvorlig syk, ville Knut Røthe jobbe mindre. Han ble rådet til å sette sparepengene i et fond, for å få økonomi til å ta seg av sønnen. Men det gikk helt galt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg presiserte gjentatte ganger at risikoen måtte være lik null, sier Knut Røthe. Sønnen hadde fått en alvorlig diagnose, og familien ønsket å ha økonomisk buffer til å kunne leve med lavere inntekt.

En finansrådgiver i Omega Finans anbefalt Røthe å investere i spareproduktet Orkla Finans Japan. Røthe hadde 250.000 kroner i sparepenger, men understreket at han ikke ønsket å gamble med pengene.

– Er du i en situasjon der du står i fare for å miste jobben din på grunn av alvorlig sykdom, så er du ikke interessert i å gamble, understreker Røthe.

Ut med tap

Investeringsrådgiveren foreslo at Røthe skulle ta opp et banklån i DnB NOR på 1,5 millioner kroner. Sammen med sparepengene ble han rådet til å investere totalt 1,7 mill. kroner i spareproduktet fra Orkla Finans.

– Jeg hadde gjentatte møter med ham, og spurte til slutt hva det verste som kunne skje. Da fikk jeg vite at investeringen ikke ga avkastning, men kom ut i null, sier Røthe.

Han medgir at han stolte på rådgiveren, men regnet med at de seriøse aktørene som sto bak produktet var opptatt av å levere et tilfredsstillende opplegg.

Etter to år var verdien på Orkla Finans Japan redusert så mye at Røthe ikke bare hadde tapt avkastningen. Innskuddet på 250.000 kroner var tapt, og i tillegg fikk han krav om 50.000 kroner i renter på lånet. Samlet tap ble dermed 300.000 kroner.

– Det største sviket er at jeg føler med lurt rett opp i stry. Det er ingen behagelig følelse, medgir Røthe.

Nå har skrekkscenariet slått inn: Han er utenfor arbeidsmarkedet, har ansvar for et sykt barn og mangler det økonomiske buffert han hadde i form av sparepenger.

– Feil å kommentere

Røthe mente han var forledet inn i et produkt han ikke var interessert i, og klaget til selskapet som sto bak rådgivingingen.

Investeringsrådgiveren har sluttet, og Omega Finans er nå underlagt Dialog Finansrådgiving.

I svarbrevet skriver compliance-ansvarlig Gisle Nerbråten at:

«Rådgiver (navn utelatt) uttrykker at De er informert om risikoen knyttet til investeringen. De har i tillegg signert på tegningsblankett og lånepapirer, samt signert på at De har gjort Dem kjent med lånevilkårene.»

«Ut ifra tilgjengelig dokumentasjon, kan vi ikke se at De ikke er tilstrekkelig informert om risikoen knyttet til investeringen.»

– Ettersom denne avtalen ble inngått av en representant som ikke jobbet for oss da, blir det feil å kommentere denne saken ytterligere sier Nerbråten til TV 2.

– Hvordan Dialog velger å svare på hans henvendelse, det kan jeg ikke noe med. Jeg jobber der ikke lenger, sier finansrådgiveren til TV 2.

Heller ikke Omega Finans ønsker å snakke om saken. – Jeg har ingen kommentar, sier daglig leder Sigve Ødegård.

– Ikke formell klage

Orkla Finans sto bak produktet Røthe kjøpte. TV 2 har flere ganger fortalt om kunder som føler seg ført bak lyset etter å ha tapt penger på spareproduktene ett av landets største finanshus står bak.

Administrerende direktør Bjørn Slåtto ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en e-post til TV 2 at:

«Vi kan ikke se å ha mottatt verken spørsmål eller noen formell klage fra vedkommende.»

Han viser for øvrig til at informasjon om risikoen knyttet til produktene står i prospektene.

– Det er på en måte det helt uangripelige argumentet deres. Jeg stolte på dem. Så enkelt er det. Jeg føler måten Orkla løper fra ansvaret på her er under enhver kritikk, mener Knut Røthe.

Han regner pengene som tapt, og medgir at det koster for mye å ta opp kampen mot de store aktørene.