Helse-Norge går i pluss for første gang

De fire helseregionene gikk i fjor med 200 millioner i overskudd av et totalbudsjett på vel 100 milliarder kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For første gang viser helsesektoren et samlet overskudd i sine årsrapporter, viser en gjennomgang ABC Nyheter har gjort.

– Dette er en milepæl. For første gang kan vi vise til et samlet overskudd, sier Bjørg Sandal som er kommunikasjonsdirektør i landets nest største region – Helse Vest. Regionen leverte et overskudd for fjoråret på nesten 150 millioner.

– Vi har bare en gang før gått tilnærmet i null. Det var i 2008, så for oss er dette også historisk, sier Tor Haukås som har samme rolle i Helse Midt-Norge hvor overskuddet ser ut til å bli nesten 190 millioner.

Også i landets minste helseregion – Helse Nord – viser regnskapene et positivt resultat på mer enn 100 millioner kroner. Disse tre regionene leverer 440 millioner mer enn Helsedepartementets krav om balanse i regnskapene for 2009.

Det er kun landets desidert største helseregion – Helse Sør-Øst (HSØ) – som sliter med negative tall og dermed ikke lever opp til departementets krav. I HSØ ligger det an til et underskudd på mellom 200 og 250 millioner kroner. HSØ står for mer enn halvparten av landets samlede helseutgifter, totalt 53 milliarder kroner. Oppsummert gir dette et overskudd på mellom 240 og 190 millioner kroner for de regionale helseforetakene. (©NTB)