ALENE I NORD: Widerøes Flyveselskap AS får fortsette å fly som eneste regionale selskap i Finnmark og Nord Troms. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)
ALENE I NORD: Widerøes Flyveselskap AS får fortsette å fly som eneste regionale selskap i Finnmark og Nord Troms. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)

Widerøe fortsetter alene i nord

Selskapet er tildelt en anbudskontrakt fra Samferdselsdepartementet.

Widerøes Flyveselskap AS får fortsette å fly som eneste regionale selskap i Finnmark og Nord-Troms.

Spesielle utfordinger

Tildelingen gjelder i tre år fra april. Et godt regionalt flyrutetilbud er viktig for å sikre effektiv og sikker transport for folk og næringsliv i distriktene, påpeker samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

– Nord-Norge har spesielle avstandsutfordringer, og det regionale flyrutetilbudet er derfor spesielt viktig i denne delen av landet, sier samferdselsministeren.

Anbudet fra Samferdselsdepartementet ble lyst ut på nytt høsten 2009. Rutene det gjelder går mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta. I tillegg er det rutestrekningene Hasvik – Tromsø, Hasvik – Hammerfest og Sørkjosen – Tromsø.

Ser på prisene

Kontrakten er verdt 592 millioner kroner. Departementet viderefører dagens billettprisnivå, som ble redusert med 20 prosent i forbindelse med inneværende anbudsperiode. Ettersom anbudet blir dyrere enn beregnet, vil regjeringen be Stortinget om en tilleggsbevilgning på 26,7 millioner kroner. (©NTB)