heimly (Foto: Johnny Syversen, © ps)
heimly (Foto: Johnny Syversen, © ps)

Per Heimly drapstruet og banket opp

- Det er en farlig jobb å drive med jentefotografering ...

I FHMs spalte «Ut med språket», er Per Heimly månedens intervjuobjekt. Til bladet forteller den kjente fotografen at han både har blitt banket opp og blitt drapstruet. På spørsmål fra bladet om han har hatt en psykokjæreste, er dette svaret: - Christer Falck var jævlig forbanna - Jeg har sikkert gjort psykoting selv. Det er vel en grunn til at jeg ikke har kjæreste. Man jeg har i alle fall hatt veldig mange av psykokjærest