LAVEST I UTKANT NORGE: Skattelistene for 2009 viser at folk i utkant Norge tjener minst. På inntektstoppen ligger Bærum i Akershus. (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX)
LAVEST I UTKANT NORGE: Skattelistene for 2009 viser at folk i utkant Norge tjener minst. På inntektstoppen ligger Bærum i Akershus. (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX)

Bønder frykter for fremtiden

Over 4.400 gårdsbruk er lagt ned under den rødgrønne regjeringen. Nå frykter flere bønder for fremtiden.

Kampviljen er på topp foran årets jordbruksforhandlinger, nå krever de en innketsvekst på linje med andre grupper i samfunnet.

Krever fire milliarder

Regjeringen må grave dypt i pengesekken for å stoppe nedleggingen av landbruket. Lokale bondelag fremmer nå høye krav før forhandlingene med staten.

– Vi satt lokalt i Bondelaget i Malvik og der gikk vi så hardt ut at vi sa at fire milliarder må vi ha for å dekke det etterslepet som er nå, sier bonde Olav Vasseljen i Malvik i Sør-Trøndelag til tv2nyhetene.no.

Han er langt fra fornøyd med hva Senterpartiet har fått gjennomslag for i den rødgrønne regjeringen.

– Avskallingen fortsetter, gjengroingen av Norge går for fullt, beitedyra har kommet bort, sier Vasseljen.

Her legges det ned

Senterpartiet gikk offensivt ut da de inntok Landbruksdepartementet i 2005. Da var det 50.932 registerte gårdsbruk i Norge.

Ferske tall fra Statens Landbruksforvaltning viser at det de fire første årene til den rødgrønne regjeringen ble 4.419 færre gårdbruk i Norge. Nesten hvert tiende bruk er dermed borte.

Prosentvis er nedgangen i antall gårdsbruk siden 2005 størst i Troms, Finnmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Buskerud.

Antall jordbruksforetak (ekstern lenke)

Håper de forstår

Mens Senterpartiet sentralt i flere år har feiret gode jordbruksoppgjør, oppleves situasjonen helt annerledes for mange bønder, sier leder i Sør-Trøndelag Senterparti, Gunn Iversen Stokke.

– Vi føler at de ofte feirer i sjampanje og slår seg på brystet, men at realiteten ute på gårdene er en helt annen, sier Iversen Stokke til tv2nyhetene.no.

Sammen med flere andre bønder i Trøndelag krever hun nå et realt løft i årets jordbruksoppgjør, om ikke frykter de for fremtiden.

– Viktigheten med å opprettholde landbruket er stor. Nå synes jeg det er på tide at regjeringa og folk i statsapparatet skjønner det at det er viktig for bosetting og matproduksjon i dette landet, sier Iversen Stokke.

Ikke overrasket

Landbruksminister Lars Peder Brekk er ikke overrasket over tallene som viser at det har blitt langt færre gårdsbruk under den rødgrønne regjeringen.

– Vi kan ikke sette ei glassklokke over norsk landbruk, norsk landbruk er en del av norsk næringsliv, bønder er selvstendig næringsdrivende, sier landbruksminister Lars Peder Brekk til tv2nyhetene.no.

Til tross for nedgangen i antall gårdsbruk mener han regjeringen har fått utviklingen til å gå i riktig retning.

– Regjeringens ambisjon har vært å reduusere avgangen fra norsk landbruk og det har skjedd en betydelig reduksjon de siste årene, sier Brekk.