Farmen alle1024
Farmen alle1024

Dette møter «Farmen»-deltakerne

Den sjette sesongen av Farmen er lagt til den værharde lille gården Tranøya utenfor Trøndelagskysten

I kveldens program om «Farmen-gården» får du et eksklusivt innblikk i hva som venter de 14 deltakerne som flytter inn der den 1. mars. Trøndersk kystkultur Fra tidligere har «Farmen» hatt tilholdssted i Nordland, i Buskerud, på sørlandet, ved svenske-grensen og på vestlandet. Nå er det klart for trøndersk kystkultur på den lille øya Tranøya utenfor Vallersund på Trøndelagskysten. - Historisk var det sånn at de som ikke reiste helt til Amerika, de reiste til ky