Foreslår tiltak for bedre pelsdyrhold

Mattilsynet foreslår flere tiltak for bedre pelsdyrhold. I et forslag til nye forskrifter vil tilsynet blant annet utvide størrelsen på burene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forslagene kommer i høringsbrevet til utkast til en ny forskrift om pelsdyrhold. Forslagene er en oppfølging av stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd som etterlyser en vesentlig bedring av velferden for pelsdyr.

Mattilsynet stiller blant annet krav om frostfrie og automatiske drikkevannsanlegg, utvidet minsteareal til rev, liggehylle til mink og helårig skjul til rev.

Videre foreslås det at det bare skal bruke tillitsfulle og ikke aggressive dyr i avlen. Håndteringen av dyrene skal fortrinnsvis foregå for hånd. Stans i fôringen for slanking av avlsdyr skal ikke være tillatt.

Mattilsynet vil også ha strengere krav for tilsyn og behandling av syke dyr. (©NTB)