Vandring mot frihet1024
Vandring mot frihet1024

På vandring mot frihet

En gruppe langtidsdømte fra Bastøy fengsel går en pilegrimsvandring til Nidaros.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vandringen er en del av rehabiliteringsopplegget ved fengselet.

Den skal bidra til de innsattes helse, den skal hjelpe dem å gjenvinne selvrespekten og den skal forberede dem på livet etter soningen.

Hvert år går en gruppe langtidsinnsatte fra Bastøy fengsel til Nidarosdomen. De følger pilegrimsveien fra Vestfold til Trondheim. Vandrerne er med på å vitalisere den gamle pilegrimstradisjonen som nå et tatt opp igjen i Norge og Europa. Turen, som er en betydelig fysisk belastning, skal forberede de innsatte på et liv i frihet. Underveis blir vi kjent med Tony, John og Helmer og deres tanker om livet som innsatt, livskvalitet og forsoning.
 
De tre hovedpersonene soner dommer for narkotikasmugling og vold. De har begått alvorlig kriminalitet. Det er stor politisk uenighet om hvor riktig det er å la de domfelte få så stor frihet under soningen som en pilegrimsvandring innebærer.
 
Bastøy fengsel vekker internasjonal oppmerksomhet for sin alternative tenkning innen kriminalomsorgen. Mens terrorfrykt fører til at mange samfunn får strengere straffeutmålinger for kriminelle handlinger, satser Bastøy på alternativ soning der fangene gis stor frihet - for å rehabilitere dem til livet etter soningen.

Se «Reflektor: Vandring mot frihet» på TV 2 kl. 22.40.