Høyesterett avviser trippeldrapsanke

Dommen mot trippeldrapsmannen i Tromsø blir stående etter at Høyesterett har avvist anken. Den 39 år gamle drapsmannen er dermed dømt til 21 års forvaring.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Både i Nord-Troms tingrett og i Hålogaland lagmannsrett ble minstetiden for forvaringen satt til ti år.

Det var natt til 22. mars i fjor at 39-åringen i år knivdrepte den gravide Linda Anett Hansen (35), hennes mann Ole Roger Olsen (44) og hans mor Ragna Elida Christensen (61) i ekteparets hjem på Tomasjord utenfor Tromsø.

– Vi er fornøyd med at det er gått såpass raskt. Det er bra å få en slik sak rettskraftig knapt 11 måneder etter at den skjedde. Saken er grundig etterforsket når vi ender med 21 års forvaring, så behandlingen av denne saken har gått både raskt og godt. Det er vi fornøyd med, sier førstestatsadvokat Ole B. Sæverud til NTB.

De rettspsykiatrisk sakkyndige kom fram til at 39-åringen var psykotisk da han begikk drapene. Men retten kom fram til at han kunne straffes fordi psykosen var utløst av hasjbruk.

I lagmannsretten var det ingen full behandling av saken. Ankeinstansen tok kun stilling til om det var brukt feil lovanvendelse og om den drapsdømte kvalifiserte til noen form for strafferabatt. Lagmannsretten svarte nei på begge spørsmålene, og avviste anken. Nå har også Høyesterett avvist at saken har prinsipiell betydning.

Forsvarer John Christian Elden hevdet i lagmannsretten at Høyesterett gikk ut over bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen da det ble åpnet for at rusutløst psykose gir grunnlag for straff. Men han fikk ikke medhold verken i lagmannsretten eller da en ny anke ble vurdert av Høyesterett. (©NTB)