Politiet har ikke lov å undersøke alle åsteder der små barn dør. (Foto: Olav T. Hustad Wold)
Politiet har ikke lov å undersøke alle åsteder der små barn dør. (Foto: Olav T. Hustad Wold)

Åstedsundersøkelser kan være ulovlige

Politiet undersøker årlig 2000 åsteder der voksne dør – men det kan være i strid med Grunnloven.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Justisdepartementet hevder politiet ikke har lov å undersøke de rundt 40 åstedene der små barn dør brått og uventet.

Høyre vil ha granskning

Høyre ber justisministeren undersøke om politiet bryter loven rundt 2000 ganger i året når de undersøker åstedene der voksne dør brått og uventet. Bakgrunnen er at hans egen lovavdeling fastslår at slike undersøkelser er ulovlige når små barn dør. Og praksisen skal være lik.

Se reportasje i videovinduet øverst.

Barnedrap oppdages ikke

Flere barnedrap oppdages ikke i Norge fordi regjeringen etter over fire år ennå ikke har innført obligatoriske åstedsundersøkelser når små barn dør. Dette har eksperter flere ganger fastslått overfor TV 2.

– På barnas vegne kan jeg bare si at det er forferdelig trist, sier Ada Sofie Austegard i Stine Sofies stiftelse.

Ada Sofie Austegard er kritisk til forskjellbehandlingen av barn og voksne. (Foto: Olav T. Hustad Wold)
Ada Sofie Austegard er kritisk til forskjellbehandlingen av barn og voksne. (Foto: Olav T. Hustad Wold)

Grunnlovsstridig

Årsaken er at justisdepartementet lovavdeling mener det er grunnlovsstridig å undersøke åstedene der barn dør rundt 40 ganger årlig – dersom det ikke er mistanke om noe kriminelt.

Men når voksne dør brått og uventet drar politiet rundt 2000 ganger årlig til åstedene og gjør forundersøkelser uten at de skjellig grunn til mistanke.

– Bryter de loven da?

– Det er de samme regler som gjelder når voksne og barn dør. Etterforskning krever grunn til å tro at det er en straffbar handling og ransaking krever skjellig grunn til mistanke, sier ekspedisjonssjef Knut Helge Reinskou i Justisdepartementets lovavdeling.

– Så det skal være helt likt i forhold til voksendødsfall og barnedødsfall?

– Loven skiller ikke.

Knut Helge Reinskou i Justisdepartementets lovavdeling sier voksne og barn skal behandles likt. (Foto: Olav T. Hustad Wold)
Knut Helge Reinskou i Justisdepartementets lovavdeling sier voksne og barn skal behandles likt. (Foto: Olav T. Hustad Wold)

– Må være lovbrudd

Ada Sofie Austegard mener dette svaret må bety at norsk politi bryter Grunnlovens paragraf 102 hver eneste dag når de går inn på et åsted der voksne har dødd.

– Jeg har ingen kunnskap som bestyrker denne påstanden og for øvrig ligger det utenfor mitt mandat å uttale meg om praksis, sier ekspedisjonssjefen.

Så vil han ikke svare på flere spørsmål.

– Dette er spørsmål om kunnskap om hva som foregår kombinert med påstander som er av en slik art at jeg ikke vet og heller ikke kan svare på vegne av departementet, sier ekspedisjonssjefen.

Uholdbart

Uklarhetene gjør at Høyre nå ber Justisministeren granske om politiet har begått lovbrudd tusenvis av ganger når de går inn på åstedene ved uventede voksendødsfall.

– Dette må selvfølgelig undersøkes. For det er helt uholdbart hvis vi har en situasjon hvor man praktiserer regelverket på en feil måte og man bruker Grunnloven på en litt sånn tilforlatelig måte i forhold til barn og ikke gjør det i forhold til voksne, sier nestlederen i Stortingets justiskomité, Andre Oktay Dahl.

Andre Oktay Dahl vil sjekke om politiet bryter loven. (Foto: Olav T. Hustad Wold)
Andre Oktay Dahl vil sjekke om politiet bryter loven. (Foto: Olav T. Hustad Wold)

Barn overses

Ada Sofie Austegard synes rotet rundt åstedsundersøkelser viser at det er de minste barna som har den svakeste rettssikkerheten i Norge.

– Og slik er på tross av at politikere og myndighetspersoner stadig gjentar hvor viktig det er å ivareta de minstes rettssikkerhet, sier hun