SSB: Nedgangstidene fortsetter i tre år

Selv om aktiviteten i norsk økonomi gradvis øker, forventer Statistisk sentralbyrå (SSB) at nedgangstidene vil vare ut 2012.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidsledigheten vil fortsette å øke og nå en topp med noe over 100.000 ledige i 2011 og 2012, mens den forventes å gå ned igjen fra 2013, ifølge SSBs konjunkturtendenser for de neste årene.

Finanskrisen har ført til at norsk økonomi er inne i en nedgangskonjunktur. For første gang på 20 år falt i fjor bruttonasjonalproduktet (BNP) målt i faste priser. BNP gikk ned med 1,5 prosent fra 2008 til 2009.

En offensiv penge- og finanspolitikk sammen med oljesektoren er de viktigste årsakene til at Norge ikke ble like hardt rammet av krisen som andre land rundt oss. Allerede i år tror SSB at veksten vil øke og at BNP for Fastlands-Norge vil nå 2 prosent, og opp til 3 prosent i 2013. Men til tross for en gradvis økende aktivitet, vil det ikke komme noen klar konjunkturoppgang før ved årsskiftet 2012/2013.

SSB slår fast at nedgangstidene bidrar til en kraftig reduksjon i lønnsveksten. I fjor var årslønnsveksten 4,1 prosent, ned fra 6,3 prosent i 2008. I år og neste år anslår SSB lønnsveksten til å bli 3,4 prosent, for deretter å stige noe.

Byrået regner også med redusert prisvekst. En sterk krone, sammen med lav lønnsvekst og økt produktivitet, antas å resultere i en prisvekst til 1,7 prosent i 2010 og 1,3 prosent i 2011.

SSB mener det ligger an til at Norges Bank vil fortsette å gradvis sette opp styringsrenten. Det legges til grunn at pengemarkedsrenten vil være 2,9 prosent i fjerde kvartal i år. I 2013 tror byrået at den samme renten vil kommer opp i 5,2 prosent på årsbasis, mens bankenes utlånsrente vil ligge på 6,4 prosent. (©NTB)