Offer overgrep anonymisert (Foto: Jan K. Gåsemyr/TV 2)
Offer overgrep anonymisert (Foto: Jan K. Gåsemyr/TV 2)

Overgrepsofre kan være tause i 17 år før de snakker

Oppsiktsvekkende forskning fra Universitet i Bergen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det tar i gjennomsnitt over 17 år før eit overgrepsoffer sier fra om seksuelt misbruk. Dette viser en ny og oppsiktsvekkende forskingsrapport fra universitetet i Bergen. Likevel nekter myndighetene å betale erstatning til noen av ofrene fordi de melder sakene for sent.

Professor Ståle Pallesen (Foto: Jan K. Gåsemyr/TV 2)
Professor Ståle Pallesen (Foto: Jan K. Gåsemyr/TV 2)

Tause i 17 år

450 overgrepsofre er intervjuet og forskningsresultatene gir et unikt innblikk i situasjonen for de som blir seksuelt misbrukt som barn

– Gjennomsnittlig tid som gikk fra man hadde vært utsatt for et overgrep til man sa fra, finner vi er 17,5 år sier professor ved det psykologiske fakultet, Ståle Pallesen til TV 2 Nyhetene.

– Men i undersøkelesen ser vi en spennvidde fra null måneder til helt opp til 50 år før de snakker.

Se nyhetsreportasje i videovinduet øverst.

Nektes voldsoffererstatning

De oppsiktsvekkende resultatene fra Universitet i Bergen, legges fram etter at TV 2 nylig avslørte at voldsoffererstatningsnemda har innført en helt ny prakisis. De nekter overgrepsofre erstatning fordi sakene ikke har vært anmeldt raskt nok.

Offer overgrep anonymisert (Foto: Jan K. Gåsemyr/TV 2)
Offer overgrep anonymisert (Foto: Jan K. Gåsemyr/TV 2)

– Jeg tenker at det fremstår som urimelig, sier Pallesen.

– Nettopp fordi tallene våre viser at det tar lang tid å melde. Og ut fra en klinisk tenkning, så er det grunn til å anta at for mange er dette så tabubelagt at det tar lang tid før man føler seg bekvem nok til å stå frem med disse historiene.

Meldte for sent

En av dem som er blitt nektet erstatning på grunn av foreldelse, er mannen som bidro til å avsløre den pedofile pastoren på vestlandet.

– Nemda har tolket det dit hen at de har grunn til å gi meg avslag fordi jeg rett og slett ikke har såkalt agert tidlig nok, sier mannen til TV 2 Nyhetene.

Voldsoffererstatnngsnemda avslår søknader om erstatning på grunn av foreldelse. (Foto: Stein Rune Høines)
Voldsoffererstatnngsnemda avslår søknader om erstatning på grunn av foreldelse. (Foto: Stein Rune Høines)

– Kunnskapsløst

TV2 sitter på 10 liknende beslutninger fra nemda hvor foreldelse helt eller delvis har vært brukt som argument for å nekte overgrepsofre erstatnng .

Ståle Pallesen mener dette må skyldes mangel på kunnskap.

– De har neppe hatt kunnskapen og de har heller neppe reflektert mye over det, man har nok neppe hatt denne gruppen som har vært utsatt for overgrep særlig mye i tankene, sier Pallesen.

Offer overgrep anonymisert (Foto: Jan K. Gåsemyr/TV 2)
Offer overgrep anonymisert (Foto: Jan K. Gåsemyr/TV 2)

Må vurderes på nytt

De nye forskningsresultatene gjør at Pallesen mener foreldelsesreglene i erstatningsaker for overgrepsofre bør vurderes på nytt.

– Man bør gå gjennom regelverket på nytt i og se på konsekvensene det har for spesielle grupper, sier professoren som er ansvarlig for forskningsresultatene.

– Særlig i forhold til gruppen med personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep, avslutter Pallesen.