Økokrim: – Alvorlig systemsvikt i DnB NOR

Økokrim har straffet DnB NOR med bot og inndragning for innsidehandel, men frafalt siktelsen mot to ansatte i banken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Bakgrunnen er at etterforskningen avslørte alvorlig systemsvikt i DnB NOR. Derfor er det foretaket som får straffen, sier førstestatsadvokat Thomas Skjelbred i Økokrim til NTB.

Han karakteriserer bruddene på verdipapirhandelloven som banken har gjort seg skyldig i som meget alvorlige.

– Det gjenspeiles også i botens størrelse, sier Skjelbred.

Det er tidligere antydet at banken kan ha tjent opp til 40 millioner kroner på salg av verdipapirer på bakgrunn av innsideinformasjon. Skjelbred har ingen kommentar til dette beløpet, men sier at en inndragning skal omfatte utbyttet av straffbare handlinger. Derfor har Økokrim inndratt 14 millioner kroner, noe banken har godtatt.

DnB NOR hevder i en pressemelding at det ikke er gitt innsideinformasjon i saken, selv om banken valgte å godta bot og inndragning.

– Vi registrerer at de har skrevet under på at de har vedtatt boten. Det er vi tilfreds med. Når de vedtar boten, påtar bedriften seg ansvaret for de forholdene som forelegget omfatter, sier Skjelbred. (©NTB)