moss
moss

Moss beholder klubblisensen

Klagenemda for klubblisens i NFF har bestemt at Moss får klubblisens for 2010-sesongen. Laget beholder dermed plassen i 1.-divisjon.

Det oppyser NFF i en pressemelding onsdag.

Her er hele pressemeldingen:

Avgjørelsen er endelig, og Moss FK beholder dermed også plassen i Adeccoligaen sesongen 2010.

Medlemmene i Klubblisensnemnda og Klagenemnda for klubblisens er valgt av klubbene selv på Fotballforbundets ting. Klubblisensnemnda fattet 18. januar 2010 vedtak om at Moss FK ikke tilfredsstilte kravet til positiv egenkapital per 31.12 2009, og trakk dermed tilbake klubblisensen. Moss Fotballklubb klaget avgjørelsen inn til Klagenemnda for klubblisens. Klagenemnda for klubblisens gjennomførte muntlig forhandling med Moss Fotballklubb og representanter fra NFF på Ullevaal stadion lørdag 13. februar 2010.

- Klagenemnda er enig med Klubblisensnemnda i at Moss FK ikke hadde dokumentert positiv egenkapital per 31.12.09, men fant likevel at Moss FK burde fått mulighet til å stille garanti. Klagenemnda har lagt til grunn at slik garanti hadde blitt lagt frem den 14.01.10 dersom klubben selv hadde hatt mistanke om negativ egenkapital, eller blitt bedt om slik fremleggelse. Klagenemnda finner derfor at lisensnemndas vedtak må endres slik at Moss FK sin lisens ikke trekkes tilbake, sier Hans O. Kveli, leder i Klagenemnda.

Generalsekretær Paul Glomsaker i Norges Fotballforbund noterer seg Klagenemndas beslutning.

- Vi noterer at Klagenemnda har omgjort Klubblisensnemndas vedtak. Det viser at systemet med uavhengig klagebehandling fungerer. Nå er vi på vei inn i et forsterket lisenssystem der NFF vil følge opp klubbene enda tettere. Det systemet åpner også for andre typer reaksjoner enn lisensinndragning. Dette mener vi vil være konstruktivt, sier Paul Glomsaker.

Klubben er underrettet om avgjørelsen.