SNAKKET MED «PETTER»: Den tidligere etterretningsagenten «Petter» har snakket med Forsvaret i forbindelse med granskingen av de to spesialsoldatene som deltok i Skah aksjonen.
SNAKKET MED «PETTER»: Den tidligere etterretningsagenten «Petter» har snakket med Forsvaret i forbindelse med granskingen av de to spesialsoldatene som deltok i Skah aksjonen.

Forsvaret: Ikke disiplinærsak mot marinejegerne

De to marinejegerne som var involvert får ikke Skah-aksjonen på rullebladet, opplyser Forsvaret.

Marinejegerne var mannskap på seilbåten da de to barna til OL-mester Khalid Skah rømte fra Marokko til Spania sammen med moren sin.

– Det har ikke fremkommet noen informasjon som sår tvil om de to marinejegernes fremstilling av saken, opplyser Sjøforsvaret mandag formiddag.

Militærpolitiet ved Haakonsvern orlogsstasjon har nå etterforsket om de to handlet i strid med Forsvarets regelverk da de tok på seg dette oppdraget i sin fritid.

– Sjøforsvaret ser svært alvorlig på at vårt personell, og særlig at denne kategorien personell, er involvert i forhold som kan skade Forsvarets omdømme og tillit i samfunnet, sier generalinspektøren for Sjøforsvaret, Haakon Bruun-Hanssen.

Kommer ikke på rullebladet

Etter nøye vurderinger har Forsvaret kommet fram til at handlingene teknisk sett verken bryter med den militære straffelov eller med gjeldende direktiver, og har derfor ikke innledet en disiplinærsak mot de to marinejegerne.

Det betyr at de ikke vil få noen anmerkninger på det militære rullebladet, bekrefter kommandørkaptein Per Rostad.

– De er blitt forklart eksplisitt hvor grensen går i forhold til hva som er akseptabelt og hva som ikke er det. Siden det ikke blir en disiplinærsak, får de ikke dette forholdet på det militære rullebladet sitt, utdyper kommandørkaptein Per Rostad i Sjøforsvarsstaben overfor tv2nyhetene.no.

Spesialsoldatene ble hyret inn til jobben av den tidligere politi- og etterretningsagenten «Petter», som ledet smuglingen på oppdrag fra barnas mor Anne Cecilie Hopstock.

Har snakket med «Petter»

«Petter» har i et intervju med TV 2 sagt at soldatene var i tvil om å delta i aksjonen, og Rostad sier at Sjøforsvaret under etterforskningen har vært i kontakt med ham.

Soldatene skal ifølge Rostad hatt inntrykk av at det på tidspunktet aksjonen fant sted, ble fryktet for barnas liv.

Les også: «Petter» til TV 2: – Offiserer var i tvil om å delta i Skah-aksjon

Dette har kommet frem gjennom etterforskningen, opplyser Sjøforsvaret i en pressemelding:

  • De to marinejegerne ble forespurt om å delta den 19. juli 2009.
  • To marinejegere var mannskap på seilbåten som var involvert i hentingen av barna i Marokko.
  • De var mannskap på båten fra Spania til Marokko og tilbake til Spania med moren og de to barna ombord.
  • Marinejegernes bevegelser i Marokko var begrenset til havneområdet.
  • Begge to deltok i hentingen av barna på sin egen fritid.
  • Det ble ikke mottatt oppdrag fra norske myndigheter i forbindelse med hentingen av barna.
  • De ble kontaktet av personen som er omtalt i media som «Petter». Han satte dem i kontakt med moren til barna. Av henne fikk de forståelse av at dette dreide seg om to barn som fryktet for sine liv. Etter samtale med ansatte på ambassaden var marinejegernes oppfatning at dette stemte.
  • Under denne etterforskningen har det ikke kommet frem annen informasjon enn det som ble forklart tidligere i høst, med det unntak at det var to marinejegere involvert.

Forsvarsdepartementet arbeider nå med å revidere regelverket for å spesifisere grensene.

– Helt uavhengig av om de involverte soldatene har brutt gjeldende regler i Forsvaret eller ikke: Det er prinsipielt uakseptabelt at soldater som tjenestegjør i det norske Forsvaret tar oppdrag som det ikke er gitt ordre om gjennom tjenestevei, sa forsvarsminister Grete Faremo i en uttalelse lørdag.

(TV 2/NTB)