bybanegalge 5
bybanegalge 5

Dette kan koste kommunen dyrt

Trafikklysmasten som sperrer utsikten til Arvid Birkeland kan koste kommunen dyrt, advarer Huseiernes Landsforbund.

I kveldens TV 2 hjelper deg nekter Bybanekontoret i Bergen å flytte trafikklysmasten som de har plassert rett utenfor vinduet til Arvid Birkeland.

Les også: Her feilparkerer parkeringsvakten

Les også: Politiet stoppet ikke for kvinne med barnevogn

Reportasjen ser du i videovinduet over.

Det får advokat Einar Frigland i Huseiernes Landsforbund til å reagere.

-Får skylde seg selv

– Det at kommunen sier at det nå blir for dyrt, har jeg liten forståelse for. De kunne jo ha reagert mye tidligere, da det ville vært svært billig å flytte denne masten, så de får jo skylde seg selv for at kostnadene her har gått opp, sier Frigland til TV 2 hjelper deg.

Klaget straks

Arvid Birkeland tok nemlig kontakt med Bybanekontoret så snart han oppdaget at det skulle plasseres noe utenfor vinduet hans.

Birkeland ble avvist på Bybanekontoret og først tre måneder senere og etter at trafikklysgalgen var blitt satt opp fikk han svar fra Bybanekontoret om at det nå var for dyrt og upraktisk å få den flyttet.

– Vi svarte på klagen. Det økonomiske ansvaret har Bybanekontoret for utførelsen her og vi har det prosjekteringsmessige ansvaret og det fremdriftsmessige ansvaret. Vi fant ikke grunnlag til å ta hensyn til klagen på det tidspunktet. Og på bakgrunn av det så ble ikke Statens vegvesen kontaktet, sa prosjektdirektør i Bybanekontoret, Jostein Fjærestad i møtet med TV 2 hjelper deg.

Kan kreve erstatning

Men Frigland viser til veitrafikklovens § 5 hvor det blant annet heter at vedkommende myndighet har på privat og offentlig eiendom rett til å sette opp offentlig trafikkskilt, signal, utstyr for kontroll av trafikk og feste for slike innretninger og til å foreta oppmerking.

For skade og ulempe voldt ved slike tiltak ytes erstatning fastsatt ved skjønn.

Ville bli dyrt å flytte

Fjærested har i forbindelse med saken uttalt til TV 2 hjelper deg at en justering eller flytting av galgen ville bli for dyr.

– Det er viktig å påpeke her at tidspunktet for å gjøre dette med en lav kostnad innenfor de rammene som vi har lov til og det som forskriftene i veitrafikkloven sier, det er under prosjekteringsstadiet. På det tidspunktet de kommer her [på stedet] så er det mange ting som må endre seg som følge av dette her – og det kan få fremdriftsmessige konsekvenser, sa Fjærestad.

Dyrt ikke å gjøre noe

Men Frigland, mener nå at det kan koste kommunen enda mer hvis trafikklysmasten ikke blir flyttet.

– Birkeland kan nå kreve erstatning etter skjønn for den skade og ulempe som han lider. Ser vi på hva huset hans har sunket i verdi, snakker vi om ganske store beløp, slår Frigland fast.

Han mener at husets verdi kan ha sunket med 50.000 til 100.000 kroner – muligens mer – fordi masten sperrer utsikten i to etasjer.

Har fulgt forskriftene

Prosjektdirektøren i Bybanekontoret har tidligere presisert overfor TV 2 hjelper deg over at de har fulgt alle forskrifter.

– Vi har bygd etter det som er godkjent og vi har behandlet saken på et tidligere tidspunkt og avvist klagen, konstaterte Fjærestad .

Dårlig saksbehandling

Men Frigland er ikke imponert over Bybanekontorets håndtering av saken.

– Jeg synes jo at det er dårlig saksbehandling i flere ledd her. For det første så har man da regnet ut en ideell plassering for denne masten i forhold til trafikale krav, men uten å se hvor den burde stå ute i marken. Og når Birkeland klager – så fort han kan – blir klagen etter lang tid avvist uten realitetsbehandling, fordi det på det tidspunkt er for sent å gjøre noe – det er for dyrt. For dyrt i forhold til hva? Neppe i forhold til Birkeland og hans tap. Og når vi vet at masten kunne blitt plassert en meter til høyre uten problemer verken for trafikken, bybanen eller Birkeland, så er det ganske fantastisk at vi står i den situasjonen vi står i dag, sier Frigland.

Nå blir det opp til Arvid Birkeland om han vil kreve erstatning fra kommunen for trafikklysgalgen som ble plassert utenfor vinduet hans.

TV 2 hjelper deg vil følge denne saken videre.

Se TV 2 hjelper deg hver torsdag kl. 20.30