KNIVDRAP: Kripos ankommer det kommunale leilighetskomplekset på Lillehammer, hvor en mann ble knivstukket og drept i mai. En kvinne i 20 årene er pågrepet og siktet for ugjerningen.  (Foto: Andersen, Kristofer Øverli/SCANPIX)
KNIVDRAP: Kripos ankommer det kommunale leilighetskomplekset på Lillehammer, hvor en mann ble knivstukket og drept i mai. En kvinne i 20 årene er pågrepet og siktet for ugjerningen. (Foto: Andersen, Kristofer Øverli/SCANPIX)

Dømt til ti års fengsel for knivdrap i Lillehammer

En 26 år gammel kvinne ble torsdag dømt for å ha drept sin venn og nabo med 50 knivstikk.

Aktor hadde lagt ned påstand om ni års fengsel, men Sør-Gudbrandsdal tingrett dømte kvinnen til fengsel i ti år.

– Nedsatt bevissthet

I tillegg er hun dømt til å betale oppreisning og erstatning på til sammen 385.413 kroner til den dreptes etterlatte.

Da saken mot kvinnen startet, erkjente kvinnen straffskyld for å ha utført drapet.

Det har vært et tema i retten hvorvidt hun hadde nedsatt bevissthet under drapet. De psykiatrisk sakkyndige som har undersøkt 26-åringen har tidligere konkludert med at hun ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket men at hun kan ha hatt nedsatt bevissthet.

Den ene av de sakkyndige mente kvinnen kunne ha vært utsatt for en rekke små epileptiske anfall under drapshandlingen.

Men de sakkyndige fant ikke at hun med det hadde vært bevisstløs i gjerningsøyeblikket i lovens forstand.

Formildende med hjerneskade

Retten har i formildende retning tatt hensyn til at den 26 år gamle kvinnen har en hjerneskade som fører til personlighetsforstyrrelse.

Retten mener det hefter så mye tvil ved tiltaltes psykiske tilstand at en paragraf i straffeloven (paragraf 56c) som åpner for å sette ned straffen ved en alvorlig psykisk lidelse med betydelig svekket evne til realistisk vurdering av omverden, må komme til anvendelse.

Stortinget vil heve straffenivået

Tingrettsdommer Erik Blakstvedt viser i dommen til at Stortinget har gått inn for en betydelig heving av straffenivået og at Høyesterett mener skjerpingen bør skje gradvis.

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe er overrasket over straffeskjerpelsen.

– Hennes hjerneskade og de følgene hun hadde med det, mente jeg konkret ville ført til ett år mindre straff, sier Dymbe til TV 2 Nyhetene.

– Men jeg tar til etterretning at tingretten mener at det ikke teller fullt så mye.

Tok betenkningstid

Kvinnens forsvarer, Lorentz Stavrum, mener retten har lagt mer vekt på de politiske signalene om straffeskjerpelse enn rettspraksis fram til nå.

– Nei, jeg stusser jo litt over det, sier Stavrum.

– På den annen side har retten vist til at det er kommet signaler fra politisk hold, og også fra Høyesterett faktisk, om at det skal foregå en gradvis straffeskjerpelse i grove voldssaker. Det må vi bare ta til etterretning.

– Vil dere anke?

– Det er den tiltalte som må få bestemme det når vi har studert dommen grundig.

Les også: Politiet hørte på mens mann ble knivstukket

Drept i mannens leilighet

Det var i mai i fjor kvinnens nabo, en 27 år gammel mann, ble funnet drept med 50 knivstikk i kroppen.

Aktor, førstestatsadvokat Arne Dymbe, mener drapet ble begått under spesielle omstendigheter, og at kvinnen var bevisst da hun drepte den 27-årige kameraten i leiligheten hans.

Kvinnen var tidligere på kvelden invitert inn til mannen i det kommunale hybelhuset i Lillehammer for å drikke vin og se på fjernsyn.

Operatøren på politiets operasjonssentral ble over telefon vitne til drapet.

Les den dramatiske lydloggen: Ringte til åstedet mens drapet pågikk