Mobbing skolegård (Foto: Colourbox)
Mobbing skolegård (Foto: Colourbox)
Illustrasjon (Foto: Bettina Brinkmann, © Bettina Brinkmann)
Illustrasjon (Foto: Bettina Brinkmann, © Bettina Brinkmann)

Sterk bok om mobbing

Hun begynte å blogge da datteren ble mobbet på skolen. Responsen fra andre i samme situasjon var enorm - og nå har bloggene blitt til bok

«Fordi jeg fortjener det» (Humanist Forlag) er et resultat av tidenes engasjement i norske sosiale medier.

Gjennom å bruke blogging, Twitter, Facebook og Flickr, samlet Kristin Oudmayer inn over 200 historier om mobbing. Gjennom svært personlige tekster møter vi mobberen, den mobbeutsatte og deres familier, som gir leseren et hjerterått innblikk i mobbingens opphav og konsekvenser.

Kvalme, angst og søvnløshet

Enkelte forteller at de opplevde fysisk ubehag som kvalme, angst og søvnløshet da begynte å skrive, og mange har aldri tidligere fortalt sin historie.

Flere av bidragsyterne i boken har valgt å være anonyme av hensyn til familie og arbeidsgiver. Noen er redde for å bli mobbet på nytt, mens andre frykter nok en gang å bli sett på som et utskudd og et offer.

Kristin Halvorsen og Gatas parlament

Bidragsyterne er i alderen 17-66 år, og tekstene viser med tydelighet at mobbing rammer på tvers av sosiale lag og aldersgrupper.

Boken gir innsikt i hvilke faktorer som er avgjørende for om livet som mobbeutsatt blir levelig eller ikke. Den bringer håp og plasserer ansvaret der det skal være - hos deg og meg.

Blant bidragsyterne er kunnskapsminister Kristin Halvorsen, Aslak i Gatas Parlament, Olaf Thommessen og bloggeren Ida Jackson.

Om forfatteren Kristin Oudmayer

Kristin Oudmayer (f.1973) er en samfunnsengasjert blogger som gjennom sin utstrakte bruk av sosiale medier har satt mange viktige temaer på den politiske agendaen. Blant disse temaene er mobbing og det å være pårørende til rusavhengige.

For tiden er hun engasjert i UNICEFs prosjekt Den Ene, som handler om å være der for barn som trenger det. Hun er til daglig ansatt i psykiatrien, hvor barn som pårørende er hennes spesialområde.