(ILLUSTRASJONSFOTO) (Foto: /colourbox.com)
(ILLUSTRASJONSFOTO) (Foto: /colourbox.com)

Rekordhøye erstatninger til pasienter

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottok nesten 4000 erstatningssaker i fjor. Totalt ble det utbetalt drøyt 737 millioner kroner i 2009.

ORTOPEDI: Manglende oppfølging eller feilbehandling i ortopedisaker går ofte igjen i erstatningssakene. (Foto: Alexander Schulz)
ORTOPEDI: Manglende oppfølging eller feilbehandling i ortopedisaker går ofte igjen i erstatningssakene. (Foto: Alexander Schulz)
Flere søkte pasientskadeerstatning i fjor, sammenlignet med 2008. Og utbetalingene i fjor var større enn noen gang, viser tall TV 2 har hentet fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

– Erstatningssakene er i hovedsak knyttet til ortopedisaker og kreftsykdommer. Alt fra manglende oppfølging til feilbehandling. Ordningen omfatter alle sakene hvor en pasient har opplevd å få en skade etter behandling eller som følge av manglende behandling, opplyser kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg.

Økt bevissthet

Økningen i antall innkomne saker skyldes i hovedsak to faktorer. Den ene at privat sektor ble innlemmet i ordningen 1. januar 2009. Videre antar NPE at det nå er økt kjennskap til erstatningsordningen.

Det er ikke grunn til å tro at økningen i antall innkomne saker betyr at det skjer flere pasientskader i Norge enn tidligere, melder NPE

Utbetalingene er rekordhøye

Statistikk viser at utbetalingene i 2009 var på drøyt 737 millioner kroner. Utbetalingene har økt jevnt og trutt de siste fire årene. I 2006 ble det utbetalt 485 millioner kroner.

I hovedsak knytter dette seg til offentlige sykehus og helsetjenester, noe fra privat sektor.

Nærmere 4000 saker

NPE mottok 3939 erstatningssaker i 2009, mot 3 382 i 2008. Økningen skyldes i hovedsak at privat sektor ble innlemmet i ordningen 1. januar 2009.

– I 2008 opprettet vi en egen utmålingsseksjon. Dette har medført at vi har fått mer ressurser inn på å få utbetalt erstatninger. I tillegg jobber vi kontinuerlig med tiltak som kan effektivisere saksbehandlingen. Resultatene i 2009 tilsier at vi har lyktes med å bli mer effektive, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Flere saker avgjort

Det er fattet 3194 vedtak i 2009, mot 2448 i 2008. Det utgjør en økning på 30 prosent.

– Økningen i antall vedtak skyldes delvis en viss økning i saksbehandlerressursene, kombinert med lavere turnover og bredere kompetanse hos våre saksbehandlere. Det er også hyggelig at flere pasienter har fått medhold, selv om medholdsprosenten totalt har gått noe ned. Dette skyldes det store antallet vedtak som er fattet, sier Jørstad.