giftig (Foto: Illustrasjon/Scanpix)
giftig (Foto: Illustrasjon/Scanpix)

erdetfarlig.no

2-åringen sitter med en tusj i munnen - ikke så lurt, men er det farlig?

En fersk undersøkelse viser at seks av ti nordmenn synes de får for dårlig informasjon om helse - og miljøfarlige stoffer i forbrukervarer.

For å gjøre det enklere for forbrukerne å få råd om hvordan de kan unngå farlige stoffer og velge trygge produkter, har Klima - og Forurensningsdirektoratet (Klif) utviklet Erdetfarlig.no

Her finner du nettsiden erdetfarlig.no

En uoversiktlig jungel

Klif ønsker nå å mobilisere norske forbrukere til å ta helse- og miljøfarlige stoffer mer på alvor. De mener det er helt avgjørende at forbrukerne etterspør trygge produkter når de handler, for at næringslivet skal utvikle flere trygge produkter.

Erdetfarlig.no skal gjøre forbrukerne i stand til å orientere seg i en uoversiktlig jungel av produkter. Det er nemlig ikke lett å vite om vanlige forbrukervarer er farlige for helse eller miljøet.

Kosmetikk og kjemikalieprodukter må ha innholdsdeklarasjon, men disse kan det være vanskelig å forstå. For varer som klær, leker og bygningsmaterialer er det ikke krav om innholdsdeklarasjon. Norsk lov gir likevel kundene rett til informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer i produkter hvis man spør i butikkene.

Finner stadig varer som er forbudt

I følge Klif finner de regelmessig varer i butikkhyllene som aldri skulle vært der når de gjennomfører sine kontroller, til tross for at stoffene allerede er forbudt eller strengt regulert.

Selv om Klif gjennomfører kontroller kontinuerlig er det et tidkrevende arbeid, samtidig som det pøses ut nye kjemikalier på verdensmarkedet hele tiden. Derfor vil det alltid finnes stoffer som ennå ikke er regulert i produkter.

Kan påvirke mennesker

Det er spesielt viktig at småbarnsforeldre er oppmerksomme på hvilke stoffer produktene de kjøper inneholder. Barn er nemlig de som er mest sårbare for eksponering av helse- og miljøfarlige stoffer.

Noen av disse stoffene er skadelige og mange vet vi for lite om. Men det vi vet er at mennesker samler opp en cocktail av kjemikalier i kroppen over tid. Og selv om det er sjelden at ett enkelt produkt med helse- og miljøfarlig innhold gjør folk syke, er både miljøvernmyndigheter og forskere bekymret for hvordan denne cocktailen vil påvirke mennesker på lang sikt.