Brann (Foto: Hommedal, Marit/Scanpix)
Brann (Foto: Hommedal, Marit/Scanpix)

Brann måtte låne penger til lønninger

Brann måtte be Sparebanken Vest om en kassakreditt på 15 millioner kroner for å kunne betale ut lønn i januar.

- Det er liten tvil om at vi er inne i veldig utfordrende tider, sier styreleder Hans Brandtun i Brann. Han forteller videre at klubben er i en veldig presset situasjon rent likviditetsmessig, men påstår at det vil bedre seg når sesongen starter.

-Vi tåler ikke et 2009 om igjen
- Dette er ikke et stort problem nå, men vi tåler ikke et 2009 om igjen. Vi er helt klart avhengige av at vi klarer å holde inntektsbudsjettet vi legger opp til for 2010, sier styreformannen.

Kassakreditten klubben måtte ta opp nå blir begrunnet med at inntektene ikke har vært som forventet ved starten av året. En sterk svikt i sesongkortsalget er en medvirkende årsak til dette.

Inntektssvikt på cirka fem millioner
BT erfarer at svikten i salget av sesongkort skal ligge på mellom 2000 og 3000 kort. Det kan bety inntektssvikt på cirka fem millioner kroner.

I fjor var inntektene 25 millioner kroner lavere enn forventet. Underskuddet er blitt anslått til cirka 20 millioner kroner, men de endelige tallene foreligger ikke ennå. Klubben har til nå foretatt en rekke kostnadskutt, men flere kan komme, og styreformann Brandtun utelukker heller ikke oppsigelser.

- Når vi ikke har de inntektene vi trenger, må det kuttes. De kuttene er vi helt nødt til å ta, sier Brandtun. (©NTB)