SLIPPER Å BETALE: Mange fartssyndere slipper bot til tross for at de blir fotografert av fotobokser, fordi politiet ikke har ressurser til å finne ut hvem de er.
SLIPPER Å BETALE: Mange fartssyndere slipper bot til tross for at de blir fotografert av fotobokser, fordi politiet ikke har ressurser til å finne ut hvem de er.

261.000 fartssyndere slapp bot

Politiet henlegger sakene fordi de ikke får tilgang til veivesenets bildearkiv.

Stadig flere råkjørere her i landet slipper unna selv om de blir fotografert i fotobokser.

Selv om politiet har sylskarpe fotobevis, henlegges sakene fordi politiet ikke har ressurser til å finne ut hvem som er på bildene.

Mange av disse sakene kunne vært oppklart, dersom politiet hadde sammenlignet disse bildene med bildene i førerkortregisteret.

Oppsøker folk hjemme

SLIPPER Å BETALE: Mange fartssyndere slipper bot til tross for at de blir fotografert av fotobokser, fordi politiet ikke har ressurser til å finne ut hvem de er.
SLIPPER Å BETALE: Mange fartssyndere slipper bot til tross for at de blir fotografert av fotobokser, fordi politiet ikke har ressurser til å finne ut hvem de er.

– Det hender at vi må ut på bedriftsbesøk og ut på privatbesøk for å få klarlagt hvem det var som kjørte. Det ville selvfølgelig forenklet saksbehandlingen vår å ha tilgang til et bilderegister, sier leder for politiets trafikkseksjon ved Stavanger politikammer til TV 2 Nyhetene.

Politiet har i dag muligheten til å søke om å få se et bilde i førerkortregisteret i en enkelt sak. Men ordningen er tungvinn og tidkrevende og blir i liten grad brukt.

Politiets eget elektroniske passregister inneholder kun et fåtall bilder, fordi bare personer med nye pass ligger lagret i systemet. Derfor blir heller ikke dette registeret brukt.

Ba om tilgang i 2007

Siden 2007 har Politidirektoratet forsøkt å få en direkte tilgang til Statens veivesens bildearkiv uten å lykkes.

I et nytt brev til Statens vegvesen datert 18. januar skriver sjefinspektør i Politidirektoratet Oddbjørn Mjølhus at denne tilgangen kunne bidratt til en økning i oppklaringen av disse sakene.

«Politidirektoratet håper man nå kan finne en snarlig og effektiv løsning på dette problemet», skriver Mjølhus i brevet.

Henla 42 prosent av sakene

Tall fra politiets ATK-sentral utenfor Molde viser at 695.044 biler kjørte for fort i perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2009. 261.327 av disse sakene ble henlagt. Statistikken skiller ikke mellom de ulike årsakene til henleggelse. Den viktigste årsaken til henleggelse er mangel på bevis.

Andelen saker som blir henlagt har økt hvert år siden 2007. I 2007 ble 33 prosent av alle ATK-sakene her i landet henlagt. I 2008 ble 38 prosent av sakene henlagt. I 2009 ble hele 42 prosent av alle ATK-sakene henlagt.

– Å få en direkte tilgang til bildene i førerkortregisteret ville være et betydelig bidrag til å oppklare saker og ville forsenket saksbehandlingen i saker der det blir besluttet etterforskning, sier leder Kjell Arne Hestad av politiets ATK-senter til TV 2.

– Skal ha et godt samarbeid

Leder Kari Aamot i seksjon for førerkort og kjøretøystjenester i Vegdirektoratet. (Foto: TV 2)
Leder Kari Aamot i seksjon for førerkort og kjøretøystjenester i Vegdirektoratet. (Foto: TV 2)

Til tross for gjentatte henvendelser har Statens vegvesen ikke kunnet svare på hvorfor politiet ikke tidligere har fått direkte tilgang til bildene i førerkortregisteret.

– Bakgrunnen for etableringen av dagens rutiner kjenner jeg ikke til, men de erfaringene som nå er gjort tilsier at vi ser på denne saken på nytt. Statens veivesen skal ha et godt samarbeid med politiet, sier leder Kari Aamot i seksjon for førerkort og kjøretøystjenester i Vegdirektoratet til TV 2 Nyhetene.

Ser ingen problemer med hensyn til personvern

Leder i Stortingets transportkomite Knut Arild Hareide er kritisk til at mangel på samarbeid mellom to statlige etater gjør at fartssyndere slipper unna.

– Jeg tror at dette oppleves urettferdig at noen som begår denne type forseelser får bot og andre slipper unna, sier politikeren.

– Bør politiet få tilgang til bildene i Statens vegvesen?

– Jeg mener det. Når vi har bestemt oss for å bekjempe trafikkuhell på denne måten, bør politiet få tilgang til førerkortregisteret, forteller Hareide.

Hareide ser heller ingen konflikt mellom det å gi politiet tilgang til registeret og hensynet til personvern.

– Jeg mener det er uproblematisk. Det at politiet får tilgang ser jeg på som helt uproblematisk, også i forhold til personvern, sier han.

FOR SAMARBEID: Knut Arild Hareide reagerer på at fartssyndere slipper unna. (Foto: TV 2)
FOR SAMARBEID: Knut Arild Hareide reagerer på at fartssyndere slipper unna. (Foto: TV 2)