FORTELLER OM OFFISERENE: Den tidligere politi  og etterretningsmannen «Petter» gir nye detaljer om marineoffiserenes deltakelse i smuglingen av barna ut av Marokko. (Foto: Sverre Saabye)
FORTELLER OM OFFISERENE: Den tidligere politi og etterretningsmannen «Petter» gir nye detaljer om marineoffiserenes deltakelse i smuglingen av barna ut av Marokko. (Foto: Sverre Saabye)

– Offiserer var i tvil om å delta i Skah-aksjon

– De så at dette kunne få konsekvenser, sier den tidligere etterretningsagenten «Petter» til TV 2.

Den hemmelige hjelperen «Petter» gir i TV 2s intervju nye opplysninger om deltakelsen til de to offiserene fra Marinejegerkommandoen, som skal avhøres av militærpolitiet.

Avhørene skulle etter planen starte torsdag. Etterforskningen skal avsluttes i løpet av en ukes tid, opplyser Sjøforsvarsledelsen til TV 2.

Generaladvokaten er også koplet inn i saken.

Forsvaret sier at det vil ta om lag en uke å avklare de to marinejegeroffiserenes medvirkning da de smuglet Khalid Skahs barn ut av Marokko i fjor sommer.

De fire mennene som var med på aksjonen, har ifølge VG alle sammen bakgrunn fra Etterretningstjenesten, men det er bare de to som avhøres som fortsatt er ansatt i militæret.

– Ble betenkt underveis

Den tidligere politi- og etterretningsmannen «Petter» sier i intervjuet han gjorde med TV 2 at de to offiserene på et tidspunkt skal ha vært betenkt over sin deltakelse i aksjonen.

Dette skjedde ifølge «Petter» da de to offiserene befant seg i Spania sammen med barnas mor Anne Cecilie Hopstock, før de tok seg over til Marokko med seilbåt.

– De ble betenkt underveis, for de så at dette kunne få konsekvenser, sier «Petter» til TV 2 - uten å gå nærmere inn på hvilke konsekvenser det ble referert til.

– Når da?

– Det var vel da man hadde fått tak i seilbåten. Da begynte man å tenke «nå skulle vi egentlig ha vært et annet sted». Men samtidig er dette mennesker som har høy integritet og som «står i det». Når man er så nært som man er, gjennomfører man det, sier mannen som organiserte barnas flukt ut av Marokko.

Offiser reagerte sterkt

– Hvilke reaksjoner har du fått fra offiserene i ettertid?

– Som en av dem sa da vi ble gjenforent med moren: Dette er noe av det sterkeste jeg har vært med på, og noe av det riktigste jeg har gjort i hele min karriere, forteller «Petter» om hvordan en av spesialsoldatene reagerte på gjensynet mellom de to barna og Anne Cecilie Hopstock.

Her forteller «Petter» om de to offiserene:

378474

Skrev hemmelig rapport i august

TV 2 har fått avgradert korrespondanse som gikk fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsstaben om Skah-saken i fjor høst, etter at Utenriksdepartementet hadde varslet om at forsvarspersonell kunne ha vært involvert i barnebortføringen.

Et hemmelig skriv fra Forsvarsdepartementet viser at det allerede i august 2009 var på det rene at én av de som deltok i aksjonen, var ansatt i Forsvaret. (Foto: Faksimile)
Et hemmelig skriv fra Forsvarsdepartementet viser at det allerede i august 2009 var på det rene at én av de som deltok i aksjonen, var ansatt i Forsvaret. (Foto: Faksimile)
Dokumentet var frem til torsdag gradert «strengt fortrolig», og er datert 24. august 2009.

Det nedgraderte dokumentet viser at departementet fryktet at Skah-saken kunne eksplodere i mediene, dersom detaljene rundt aksjonen ble offentlig kjent.

Dette skriver Forsvarsdepartementets saksbehandlere om den sensitive saken:

  • Av hensyn til sakens sensitivitet er det viktig for departementet å sikre at saken følges opp på en helhetlig god måte.
  • Vi er opptatt av at departementet kan holde andre berørte myndigheter informert med nødvendig informasjon om sakens utvikling.
  • Vi forutsetter derfor å bli holdt orientert om aktiviteter som kan innebære en eksponering av saken utad, herunder eventuelle disiplinær- eller tjenesterettslige tiltak som Forsvarsstaben vurderer gjennomført, før slik beslutning fattes.

Innledningsvis heter det at Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) allerede hadde brakt på det rene «at en av personene som deltok i transporten av to norske mindreårige statsborgere ut av Marokko i sommer er tilknyttet Forsvaret.»

– To med marinejegerbakgrunn

Videre står det:

– FOST ble som følge av dette bedt om å iverksette undersøkelser rundt disse forhold, og har brakt klarhet i at to av personene er registrert i XX med bakgrunn fra marinejegerkommandoen, men at kun en av disse i dag tjenestegjør i Forsvaret.

Utdrag fra det nedgraderte dokumentet fra Forsvarsdepartementet i Skah-saken.  (Foto: Faksimile)
Utdrag fra det nedgraderte dokumentet fra Forsvarsdepartementet i Skah-saken. (Foto: Faksimile)

Dokumentet fastslår deretter at Forsvarsstaben fikk i oppdrag av Forsvarsdepartementet å granske spesialsoldatens rolle nærmere:

– Forsvarsstaben gis i oppdrag å følge opp forholdet knyttet til tjenestemannen som er ansatt i Forsvaret, herunder de tjenesterettslige sider (...) Departementet forutsetter at vi blir holdt løpende orientert om sakens utvikling, heter det i dokumentet som er undertegnet en brigader og en avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet.

VIDEO: Militærpolitiet startet avhør av marinejegerne

378520