FÅT STØTTE: 2. nestleder Inger Lise Hansen får støtte fra partifeller på Stortinget. (Foto: Jeff Gilbert/SCANPIX)
FÅT STØTTE: 2. nestleder Inger Lise Hansen får støtte fra partifeller på Stortinget. (Foto: Jeff Gilbert/SCANPIX)

Slår ring rundt Inger Lise Hansen

Sentrale KrF-politikere slår ring rundt partiets nestleder Inger Lise Hansen.

Et flertall av partiets representanter på Stortinget mener det må være takhøyde for ulike politiske syn i debatten som nå foregår.

Krever avgang

Utspillet til nestlederen har skapt splid i Kristelig Folkeparti, og fire KrF-ordførere har i dag krevd hennes avgang på landsmøtet neste år.

Les mer: Ordførere vil kaste Inger Lise Hansen

Unaturlig krav

Stortingsrepresentant Geir Bekkevoll mener det er helt unaturlig å diskutere om en av de tre i partiledelsen bør trekke seg når man har invitert til en bred debatt.

– Inger Lise Hansen ble valgt for under et år siden. Noe lederspørsmål i den situasjonen vi er i nå, det ser ikke jeg at skulle være nødvendig, sier Bekkevoll til tv2nyhetene.no.

– Er det mer naturlig å vurdere Inger Lise Hansens stilling enn å vurdere den øvrige partiledelsens stilling ved neste landsmøte?

– Ikke slik jeg ser det.

Også stortingsrepresentant Hans Olav Syversen mener det er unaturlig å diskutere endringer i partiledelsen nå.

– Nå er hun valgt fram til neste landsmøte og det er alt for tidlig å begynne med sånne spekulasjoner om hvem som skal velges til hva i 2011, sier Syversen.

– Takhøyde i KrF

Et flertall av KrFs stortingsrepresentanter mener det må være takhøyde for ulike politiske syn i den debatten som nå foregår.

– Jeg tror at når man løfter opp politiske saker og ønsker debatt rundt det, at vi tar den debatten og jeg opplever jeg at KrF har takhøyde til å gjøre det, sier stortingsrepresentant Geir Bekkevoll.

Selv om flere av Hansens uttalelser skaper strid, er det en utbredt oppfatning i stortingsgruppen at debatten ikke bør stoppes.

– Jeg er ikke enig i alt hun har sagt, men det er en del av det å være i et politisk parti å ha ulike synspunkt, sier stortingsrepresentant Hans Olav Syversen til tv2nyhetene.no.

Les Kjetil Løsets blogg: Hvor går veien videre?

Alle skal med

Den erfarne helsepolitikeren Laila Dåvøy mener det er bra at alle syn kommer fram i debatten som er i gang

– Akkurat nå diskuterer vi hva vi skal være og hvilken identitet KrF skal ha fremover, sier Dåvøy.

Hun frykter ikke splittelse, selv om det er stor spennvidde i synet på hvilken kurs partiet bør velge.

– Alle skal være med, også Inger Lise, sier Dåvøy.