Justisdepartementet (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)
Justisdepartementet (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)

Justisdepartementet nekter avhør av diplomat

Marokko krever rettslige avhør av fire navngitte nordmenn etter at barna til Khalid Skah flyktet til Norge. Men Justisdepartementet nekter å la en av nordmennene bli avhørt.

I høst sendte marokkanske myndigheter en rettsanmodning til det norske Utenriksdepartementet. Der ba de om rettslige avhør av navngitte norske statsborgere, totalt fire personer.

TV2 har fått tilgang til korrespondansen mellom Justisdepartementet og Utenriksdepartementet. Der fremgår det at den marokkanske ambassaden i Oslo har fulgt opp saken tett etter at Skah-barna flyktet til Norge.

Avviste avhør

Den 19. oktober sendte Utenriksdepartementet den rettslige anmodningen videre til Justisdepartementet.

Les hele brevet fra UD her.

Og i november sendte Justisdepartementet saken videre til Riksadvokaten. Men før de sendte anmodningen videre bestemte Justisdepartementet seg for å avvise et rettslig avhør av en tjenestemann ved den norske ambassaden i Marokko.

TV2 har kun en sladdet versjon av denne korrespondansen, og vet derfor ikke om det er den norske ambassadøren eller politisambandsmannen som Justisdepartementet vil skjerme.

Diplomatisk immunitet

I brevet til Utenriksdepartementet den 13. november 2009 står det:

«Når det gjelder marokkanske myndigheters anmodning om rettslig avhør av N.N. vil denne ikke bli etterkommet.»

Årsaken er ifølge Justisdepartementet at personen nyter immunitet mot andre staters jurisdiksjon.

«Et bevisopptak for norsk domstol til bruk i annet lands rettergang, som gjelder opplysninger om norsk utsendt tjenestemanns tjenestehandlinger, vil etter norske myndigheters syn ikke være forenlig med disse reglene om statsimmunitet.»

Les hele svaret til UD her.

Krever at Støre forklarer seg

Utenriksminister Jonas Gahr må forklare UDs rolle for Stortinget. Det forlanger lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide.

– Jeg har stor sympati for en mor som gjør alt for sine barn, og er glad for at de er i sikkerhet. Men selvfølgelig er det viktig for Stortinget å få klarlagt mest mulig nøyaktig hva som har skjedd. Det betyr at vi imøteser Forsvarets egen granskning av saken. Men vi forventer også en klarere redegjørelse av utenriksministeren i Stortinget i en eller annen form.

Syndebukker

Eriksen Søreide frykter at de to spesialsoldatene som var med på aksjonen i Marokko nå kan ende opp som syndebukker.

– Det er viktig for Stortinget å f vite om det har vært – og i så fall på hvilken måte – mellom representanter for norske myndigheter og de som har bidratt til å utføre selve oppdraget. Det er viktig for at ingen urettmessig blir sittende igjen som syndebukker.

Ine
  Marie Eriksen Søreide er nyutnevnt leder av Stortingets Utenriks- og
  forsvarskomité. Her sammen med utenriksminister Jonas Gahr Støre. (Foto:
  Aas, Erlend/Scanpix)
Ine Marie Eriksen Søreide er nyutnevnt leder av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité. Her sammen med utenriksminister Jonas Gahr Støre. (Foto: Aas, Erlend/Scanpix)