store_direkte_grab_680
store_direkte_grab_680

To norske offiserer brukte ferien på å bortføre Skah-barna

– Uakseptabelt, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Forsvaret bekrefter at to offiserer fra marinejegerkommandoen deltok på operasjonen. Dette kom fram i en redegjørelse som ble gitt av Forsvarssjefen til Forsvarsminister Grete Faremo. Begge de ansatte var på det aktuelle tidspunktet på ferie. - Redegjørelsen viser at den private aksjonen berørte flere personer med felles fortid i politiet og Forsvaret, sier Faremo på pressekonferansen. Justisdepartementet og Utenriksdepartementet er informert om dette