To tredeler av kontrollerte kirker har brannvarsling

To tredeler av 1.360 kontrollerte kirker har brannvarslingsanlegg, går det fram av foreløpige tall fra undersøkelsen «Kirkekontroll 2009/2010».

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kirkekontrollen - oppfølger av tilsvarende undersøkelse i 2005/2006 - startet i august i 2009 og blir avsluttet i mars i år. Da vil samtlige av landets 1.620 kirker - gamle som nye, i tre og i mur - være kontrollert. På forsommeren kan det ventes en rapport om saken.

- Det generelle inntrykket i dag er at det er jobbet veldig forebyggende med kirker de siste årene. Mens det fra 1970 til 2000 i snitt var én kirkebrann hvert år, har det siden årtusenskiftet bare vært et fåtall branner. Brannsikring går ikke bare på sikringsanlegg, men også på at det i kirkebygget innføres gode rutiner som forhindrer at brann oppstår, sier Ingrid Staurheim til NTB. Hun er fagansvarlig for brann og innbruddssikring i KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

- Det er de mest verneverdige kirkene som har første prioritert ved kontrollen, og som er mer omfattende enn kontrollen for noen år siden. På grunn av midler fra regjeringens tiltakspakke kan man nå gå brannsikringen enda mer etter i sømmene, sier Staurheim.

I hovedtrekk omfatter undersøkelsen sjekk av det elektriske anlegget med fordelinger og installasjoner, kontroll av nødlysanlegg, termografering (bruk av varmekamera, red.anm.) av såkalte hoved- og underfordelinger, sjekk av lynavledere og annet brannsikringsutstyr. (©NTB)