Marius Helle (Foto: TV 2/)
Marius Helle (Foto: TV 2/)

Erik Fuglestad tror ikke på egen klubb

Brynes spillerutvikler mener årsaken til sparkingen av Mathias Haugaasen var sportslig begrunnet.

Etter at Mathias Haugaasen ble sagt opp som Brynes assistenttrener 19. mai i fjor, har flere fylt rollen som assistent.

Mest av alle Erik Fuglestad, som er ansatt som spillerutvikler i klubben.

I dag var den tidligere Norwich-spilleren innkalt som vitne i saken mellom sin arbeidsgiver og tidligere kollega.

- Da Mons Ivar Mjelde overtok følte jeg at jeg assistenten hans. Jeg var den som arbeidet tettest med ham, sa Fuglestad i vitneboksen.

Fuglestad støtter ekskollegaen
Han bekreftet også at han har fått spørsmål om å være assistent under nåværende hovedtrener Tommy Bergersen.

Grunnen til at spørsmålet kom opp, er arbeidsmiljølovens forskrifter om fortrinnsrett ved nedbemanning.

Haugaasen ble som kjent nektet å stille på jobb etter oppsigelsen.

- Jeg var av den klare oppfatning at oppsigelsen kom på grunn av de dårlige sportslige resultatene. Det var mest naturlig, siden Haugaasen og Rolf Teigen jobbet tett sammen, sa Fuglestad under utspørringen fra advokatfullmektig Lise Klaveness, som er Haugaasens advokat.

Forskjellige begrunnelser
Haugaasen har saksøkt Bryne på grunn av at han mener seg usaklig oppsagt.

Bryne begrunner oppsigelsen i virksomhetens økonomiske situasjon, mens Haugaasen mener han er oppsagt på bakgrunn av resultatene klubben oppnådde mens han var assistenttrener.

Da Haugaasen og Teigen ble sagt opp, lå Bryne på sisteplass i Adeccoligaen.

I klubbens begrunnelser for oppsigelsene er Teigen oppgitt å være oppsagt på bakgrunn av resultater, mens Haugaasens begrunnelse er gitt å være på grunn av klubbens økonomi.

Ingen forklaring internt
Disse begrunnelsene ble gitt i forhandlingsmøter åtte dager etter oppsigelsene.

- I forhandlingsmøtet ble begrunnelsen gitt å være på grunn av virksomhetens forhold, det er korrekt, bekreftet daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening, Teddy Moen, i sitt vitnemål.

- Det ble aldri oppgitt noen forskjellig begrunnelse for oppsigelsene internt forklarte Brynes tidligere fysioterapeut, Christian Thorbjørnsen, da han forklarte seg.

Aldri noe negativt om Haugaasen
Thorbjørnsen ble ansatt i klubben før sesongen 2009, men sa opp midt i sesongen etter at klubben ikke klarte å komme til enighet med Haugaasen og Teigen, som er gode venner av Thorbjørnsen, om kompensasjon.

Selv ble han altså værende i klubben en stund, men bekreftet at ingen hadde uttalt seg negativt om Haugaasens arbeid eller personlighet under tiden i Bryne.

Det bekreftet også Erik Fuglestad i sitt vitnemål. Både Fuglestad og Thorbjørnsen var kalt inn som vitner av saksøker.

Reddet av Hansen-salg
Allerede i februar var det samtaler om nedbemmaning i trenerstaben. Både Fuglestad og Haugaasen var inne i drøftingsmøter i den runden.

Salget av Cato Hansen til Brann løste imidlertid den verste krisen da, men Brynes styremedlem, Rolf Andersen, forklarte at krisen ikke var over.

- Jeg kom inn i styret i mars og fant fort ut at budsjettet ikke ville stemme med tanke på inntekter. Sponsorinntektene ville svikte med rundt én million kroner og i tillegg kom det opp en gammel momssak. Dermed var vi halvannen million i manko på budsjett, forklarte finansdirektøren i Akvagroup.

- 15. april vedtok vi i styret å nedbemanne med to stillinger for å spare penger. Det ble bestemt at dette skulle gjøres blant de sportslig ansatte, dermed fikk sportslig utvalget oppdraget om å komme opp med en innstilling, sa Andersen.

Innstilte tidlig på oppsigelse
I det sportslige utvalget satt Gabriel Høyland, Reidar Omdal, styremedlem Bjarne Lodden og daværende daglig leder Ole Seldal, som også var blant vitnene i Jæren tingrett.

- Vi kom med en innstilling om at Haugaasen var den som måtte sies opp. en eller to uker etter at vi fikk mandatet, forklarte Seldal.

Det tilsier at innstillingen kom rundt månedsskiftet april/mai. Opptil tre uker før oppsigelsen kom.

- Hvorfor tok det så lang tid?, spurte dommeren.

- Det vet jeg ikke, svarte Seldal.

Ingen dokumentasjon
Advokatfullmektig Klaveness gjorde et poeng ut av at verken sportslig utvalg eller styret kan vise til skriftlig dokumentasjon om at mandatet ble gitt, prosessen rundt utvelgelsen eller innstillingen til styret om å si opp Haugaasen.

Samtidig understreket hun i utspørringen av Andersen at tre av hans styrekollegaer er jurister.

- Med så mange jurister i styret burde man ha trodd at noen burde ha kommet på at man burde dokumentere noe i en så alvorlig sak som en oppsigelse, sier Klaveness til TV 2 Sporten.

- Tror du det er bevisst?

- Det vil jeg ikke kommentere, svarer Klaveness.

- Oppdiktet begrunnelse
- Tror du Bryne, med sin juridiske kapasitet, har lett etter en grunn slik at de slipper å betale kompensasjon?

- Ja, er svaret til Klaveness.

- Jeg ser i ettertid at det var svært uheldig at det ikke ble ført referater, sa Seldal i sin vitneforklaring.

Sliter økonomisk
For Bryne har det vært viktig å dokumentere at de har store økonomiske problemer - og at det i hele 2009 handlet om å spare penger.

At klubben sliter økonomisk - og har gjort det lenge - kom også frem i vitnemålene til både Thorbjørnsen, Fuglestad, Andersen, Seldal og Moen.

- Det er ingen tvil om at Bryne hadde økonomiske problemer, men situasjonen var en annen på det tidspunktet da jeg ble oppsagt, sa Haugaasen til TV 2 Sporten i går.

Klaveness viste til et resultatregnskap for april 2009 som viste at klubben hadde høyere inntekter enn forventet den måneden.

- Tok tidlige grep
Styreleder i Bryne, Per Bergstad, sa imidlertid at klubben var klar over at likviditeten ville bli svært dårlig på slutten av året og at man prøvde å ta grep så tidlig som mulig for å ha penger til å betale lønn i vintermånedene, da han forklarte seg mandag.

- For vår del har det vært viktig å få frem at dette var en ren nedbemanning som var nødvendig økonomisk. Det føler jeg også vitnemålene har fått frem og bygget opp under, sier Bergstad til TV 2 Sporten etter at bevisførelsen var unnagjort.

- Haugaasen hadde, og har nok, en følelse av at dette var på grunn av resultatene, men det stemmer ikke. Vi var, og er, i en svært anstrengt situasjon, sier Bergstad.