bobil1
bobil1

Denne bobilen er lovlig å selge, men ulovlig å kjøre

Denne bobilen er for tung til å kunne kjøres lovlig, men eieren får ikke hevet kjøpet, fastslår Forbrukertvistutvalget. Nå håper eierne på en ny vurdering.


– Vi er skuffet og undrende til avgjørelsen, sier Anne Lise og Julius Jensen til TV 2 hjelper deg.

Ekteparet Jensen reagerer med vantro på at de ikke har fått medhold i sin klage om å få hevet kjøpet av sin bobil i Forbrukertvistutvalget (FTU).

I april i fjor fortalte TV 2 hjelper deg om Julius og Anne Lise Jensen som hadde kjøpt en brukt bobil med påmontert utstyr som viste seg å være for tung til å kunne kjøres lovlig.

Se også: Kjører du ulovlig

Les også: Nettprat – Er din bobil lovlig?

Les også: Bobildebatten når Stortinget

Les også: Går til kamp mot bobilbransjen

Hele reportasjen ser du her

302088

Ikke rett til å heve kjøpet

Ekteparet fikk medhold i Forbrukerrådet til å få hevet kjøpet, men selgeren nektet å gå med på dette. Saken gikk dermed videre til Forbrukertvistutvalget som har kommet fram til at Jensen likevel ikke har rett til å få hevet kjøpet av bobilen.

– Vi stiller oss uforstående til at Forbrukertvistutvalget har sett bort fra det faktum at dette ikke var en ny bobil der vi som eiere ønsket ekstrautstyr, men et kjøp av en toårig bruktbil med all utstyret allerede påmontert, fortviler Jensen.

Jensen mener at det her er viktig å understreke at det jo var selger som importerte og solgte bobilen med all utstyret påmontert til den første eieren allerede i 2005.

– Har seg selv å skylde?

I sin avgjørelse har utvalget lagt til grunn at selgeren ikke har gitt uriktige opplysninger om bilens egenvekt ved salget. Utvalget mener videre at kjøper under enhver omstendighet må anses som nærmest til å bære risikoen for eventuell uvitenhet.

– Forbrukertvistutvalget mener at jeg og langt over 10.000 andre bobileiere har kun oss selv å skylde for at den innkjøpte bruktbilen med all ekstrautstyret påmontert er ulovlig tung, sier Jensen.

Opprørt over manglende støtte

Jensen er opprørt over at verken NAF eller Norsk Caravan Club har engasjert seg i at ca. 99 prosent av norske bobileiere kjører ulovlig på norske veier.

– Norsk Caravan Club har vært anonym under min prosess mot selger og myndighet, og den lokale Caravan klubben vil for alt i verden unnvike å bli uvenn med selger. NAF har ikke besvart mine henvendelser i det hele tatt, sier Jensen.

Ikke enige i kritikken

Da TV 2 hjelper deg tar kontakt med NAF for å høre hvorfor Jensen ikke har fått svar på sin henvendelse får vi følgende svar.

– Vi har ikke registrert noen sak på Jensen. Han er ikke og har ikke vært NAF-medlem og vi må naturlig nok prioritere våre medlemmer, sier fungerende kommunikasjonssjef i NAF, Nils Sødal til TV 2 hjelper deg.

Norsk Caravan Club ønsker ikke å kommentere Jensens sak, men er uenige i at de ikke bryr seg om bobilenes vektproblematikk.

– Uten å gå inn i den konkrete saken, kan det på generelt grunnlag slås fast at NCC i høyeste grad er opptatt av vektproblematikken, både når det gjelder campingvogner og bobiler, sier fagsjef i Norsk Caravan Club, Arne Hofseth, til TV 2 hjelper deg.

Økonomisk katastrofe

Problemet er at bobilene er så tunge i seg selv at de med passasjerer og bagasje om bord er tyngre enn 3500 kg som er tillatt. Det er heller ikke mulig å få bilene oppgradert til en høyere vektklasse med mindre de blir bygget om.

Jensen peker på at overlast er et kommende stort trafikkproblem. Politiet og forsikringsselskapene er mer oppmerksomme på overlast spesielt ved trafikkulykker og det å kjøre med overlast kan få katastrofale følger.

– I tillegg til en politianmeldelse kan bobilturen ende i en økonomisk katastrofe hvis forsikringsselskapet nekter å ta ansvaret for skaden og et eventuelt erstatningskrav på grunn av overlast, sier Jensen.

Ikke opplysningsplikt?

Flertallet i utvalget har lagt til grunn at selger ikke har hatt en særskilt plikt til å opplyse kunden om ekstrautstyrets betydning for vekten og at kjøper var fullt klar over vektproblematikken. Det er Jensen sterkt uenig i.

– Jeg skjønner ikke at utvalget mener at det er ok å selge en brukt bobil med påmontert ekstrautstyr som veier til sammen 3545 kg minimumsutrustet for langturer og som med 4 personer som bilen er godkjent for veier hele 3800 kg, sier Jensen. Brev jeg har skrevet både til selger og til veimyndighetene rett etter kjøpet beviser jo at jeg umulig kunne ha vært klar over bilens virkelige vekt ved kjøpet, slår Jensen fast.

Mulighet for heving faller bort

Mindretallet mener at vilkårene til heving i utgangspunktet er oppfylt. Utvalget mener likevel at en innvendig ombygging av bilen, gjør at bilen ikke kan leveres tilbake i samme stand noe som gjør at muligheten for heving faller bort.

– Den innvendige ombyggingen innebar at jeg skiftet ut en dobbeltseng med en enkeltseng for å få ned vekten slik at jeg kunne kjøre lovlig. Det er ironisk at nettopp det skal være årsaken til at jeg nå ikke får hevet kjøpet, sier en oppgitt Jensen.

Bilen ble både romsligere og lettere. Etter ombyggingen har bilen fortsatt 5 senger – bilen er registrert for 4 – så at bilen skal være ødelagt er uforståelig.

Ønsker ny vurdering

Jensen gir likevel ikke opp kampen helt enda. Han mener at utvalget har gjort vedtaket på feil grunnlag og håper nå å få saken gjenåpnet for en ny vurdering. Forbrukertvistutvalget vil i begynnelsen av februar ta stilling til om saken skal gjenåpnes.

Se TV 2 hjelper deg hver torsdag kl. 20.30