Drapsdømt klager Norge inn for EMD

En 38 år gammel drapsdømt mann klager Norge inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

38-åringen er dømt for å ha drept en kamerat med øks. Han hevder å ha vært psykotisk i gjerningsøyeblikket. Det sier også advokat John Christian Elden, som representerer 38-åringen, til Dagbladet.

Mannen ble først dømt i Nedre Romerike tingrett. Han anket, og ble frifunnet i Eidsivating lagmannsrett.

Juryen som frifant 38-åringen mente at mannen hadde forvoldt kameratens død, men at 38-åringen var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Statsadvokaten anket frifinnelsen til Høyesterett. Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom. Lagmannsretten behandlet deretter saken på nytt, og denne gang valgte retten å dømme 38-åringen. En ny anke til Høyesterett ble avvist.

Saken har dermed vært behandlet fem ganger i norsk rettsvesen. 38-åringen har startet soningen av straffen på ti år og seks måneder i Ullersmo fengsel.

Elden mener at 38-åringens sak er et brudd på menneskerettighetene. Temaet for klagen til EMD er om det etter norsk lov kan legges til grunn at en selvforskyldt og rusutløst psykose er straffbar. (©NTB)