lekser (Foto: Scanpix)
lekser (Foto: Scanpix)

Lærere må følge opp hjemmeleksene

Elever med ressurssvak bakgrunn er taperne i dagens lekseordning

- Skolene må ha et bevisst forhold til hvordan de bruker lekser slik at elevene lærer mer enn i dag. Når skolen og lærerne er opptatt av hvilke lekser som gis og hvilken funksjon de skal ha, og ikke minst - følger opp med konkrete tilbakemeldinger til elevene, kan leksene gi bedre utbytte, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Ny rapport om effekten av lekser På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har SSB - Statistisk sentralbyrå, laget en rapport om effekten